Oznámenie Volebnej komisie VsFZ po zasadnutí 29.11.2017.

30.11.2017, Ž - admin VsFZ
V stredu zasadala volebná komisia VsFZ.

            Volebná komisia na čele s predsedom komisie Jozefom Repovským zasadla 29.011.2017 a uzavrela všetky došlé návrhy kandidátov na volené funkcie, skontrolovala splnenie náležitosti jednotlivých kandidátov. 

          Volebná komisia konštatuje, že z podaných 22 návrhov oprávnený členov podávať návrhy kandidátov, neakceptuje návrh na kandidátov klubu Šarišské Michaľany, z dôvodu podania návrhu po termíne a to až 28.11.2017. V oprávnených návrhoch sa vyskytlo 24 kandidátov na volené funkcie. Navrhovaní kandidáti  splňajú požadované náležitosti a sú zaradení ako kandidáti na jednotlivé volené funkcie Volebnej konferencie VsFZ 09.12.2017.  

Prehľad kandidátov :

 • Predseda VsFZ :                                               
 1. Richard Havrilla.
 • Predseda Revíznej komisie VsFZ :                     
 1.  Ján Barilla.
 • Predseda Disciplinárnej komisie VsFZ :             
 1.  Miroslav Urban.
 • Predseda Odvolacej komisie VsFZ :                   
 1. Ondrej Brendza. 
 • Podpredseda VV VsFZ za košický kraj :             
 1. Ján Špivák, 
 2. Gabriel Weiss.
 • Podpredseda VV VsFZ za prešovský kraj :         
 1. Jozef Križalkovič. 
 • Člen VV VsFZ za košický kraj :                           
 1. Jozef Gazdag,
 2. Eduard Lumtzer, 
 3. Vendelín Novysedlák, 
 4. Jaroslav Švarc. 
 • Člen VV VsFZ za prešovský kraj :                     
 1. Vladimír Drobňák, 
 2. Peter Goga, 
 3. Ján Holinka, 
 4. Ján Labanc,
 5. Vlastislav Laskovský, 
 6. Štefan Vaľko. 
 • Člen Konferencie SFZ za VsFZ košický kraj :     
 1. Zdenko Hudák, 
 2. František Jochman, 
 3. Daniel Mikloš. 
 • Člen Konferencie SFZ za VsFZ prešovský kraj :
 1. Vladimír Drobňák, 
 2. Pavol Chmura, 
 3. Adrián Labun,                  
 4. Dušan Špilar.
image
Prečítané: 640x