Návrhy na ocenenie Ivana Chodáka

14.11.2017, Ž - admin VsFZ
Sekretár VsFZ vyzýva na zasielanie návrhov.
Vážení členovia SFZ, futbaloví nadšenci. 
 
Sekretár VsFZ týmto vyzýva členov SFZ  o zaslanie návrhov kandidátov Ceny fair play MUDr. Ivana Chodáka v predĺženom termíne do 29. novembra 2017. Do dnešného dňa boli doručené SFZ iba 4 návrhy (3 za dlhoročnú príkladnú hráčsku činnosť, 1 za výnimočný čin súvisiaci s futbalom).

Pripomínam, že uvedenú cenu možno udeliť za:

a) výnimočný čin súvisiaci s futbalom
b) dlhoročnú príkladnú hráčsku činnosť, v súlade s princípmi fair play
c) dlhoročnú príkladnú funkcionársku činnosť a prínos pre futbal, v súlade s princípmi fair play.

Podrobnosti k podmienkam udelenia ceny sa nachádzajú v štatúte, ktorý je zverejnený na webovom sídle SFZ:

 
Návrhy zasielajte písomne na sekretariát VsFZ do 29.11.2017 (vrátane). 
 
image
Prečítané: 321x