Na konferencii VsFZ ocenili jubilantov
01.06.2017, Jaroslav Glovičko

Na konferencii VsFZ ocenili jubilantov

V minulých dňoch sa konala riadna konferencia VsFZ a jej úvod sa niesol v slávnostnejšou duchu, keď predseda VsFZ Richard Havrilla ocenil jubilantov.

V minulých dňoch sa konala riadna konferencia VsFZ a jej úvod sa niesol v slávnostnejšou duchu, keď predseda VsFZ Richard Havrilla ocenil jubilantov. Za dlhoročnú prácu vo futbalovom hnutí boli ocenení bronzovou, striebornou a zlatou plaketou VsFZ, pričom dvojica z ocenených – Štefan Vaľko a Gerhard Zvolánek si prevzala aj bronzový a strieborný odznak SFZ. 
Bronzový odznak VsFZ pri príležitosti životného jubileá 50 rokov si prevzala dvojica so Slovana Giraltovce:  Jozef Mati  - dlhoročný hráč,  funkcionárska opora a sponzor klubu, Martin Končár – bývalý predseda klubu a funkcionár,  člen konferenciu VsFZ. 
Pri príležitosti životného jubileá 60 rokov si prevzal Gerhard Zvolánek  - dlhoročný rozhodca a pozorovateľ rozhodcov, bývalý predseda DK VsFZ a v neposlednom rade klubový funkcionár Lokomotívy Košice
Strieborný odznak VsFZ 
Si prevzal Milan Dolgoš – dlhoročný zväzový funkcionár (člen konferencie VsFZ) a neposlednej rade i klubový funkcionár v klube ŠM Michaľany.  
Zlatý odznak VsFZ 
Pri príležitosti životného jubileá 70 rokov si prevzali Pavol Guľko – bývalý dlhoročný rozhodca a v súčasnosti delegát zväzu VsFZ, a funkcionár v ObFZ Humenné. František Izrael  - bývalý dlhoročný rozhodca a v súčasnosti delegát zväzu VsFZ a funkcionár v ObFZ, Vladimír Gavalier – bývalý rozhodca, delegát republikových súťaží, funkcionár SFZ, Regiónu a ObFZ v Poprade 
Milan Bujkoje funkcionár od kosti, bývalý predseda a sekretár vo Vranove, člen Rady VsFZ a SFZ, a jeho ocenenie prevzal pán Bančanský.
Pri príležitosti životného jubileá  75 rokov bol ocenený  Milan Zusko -  dlhoročný zväzový funkcionár na regióne i v oblastnom zväze v Prešove člen RK VsFZ a bývalým predsedom ObFZ Prešov, ktorému cenu prevzal Pavol Šuhaj.
Pri príležitosti životného jubileá 80 rokov si prevzal Jozef Krzák, ktorý v ObFZ Rožňava patrí k funkcionárskej stálici
Pri príležitosti životného jubileá 90 rokov bol ocenený Vladimír Macek, toho času žijúci v Nemecku. Mal veľký podiel na rozvoji futbalu v 60-tych a 70-tych rokoch v Starej Ľubovni, cenu prevzal predseda ObFZ Jozef Kovalčik

 

Prečítané: 78x