Licenčný seminár pre delegátov nováčikov ako aj opakovaná licencia.

02.03.2018, Ž - admin VsFZ
Licenčný seminár pre delegátov nováčikov už 16.3.2018 v NTC Poprad

Dňa 16.3.2018 organizuje komisia rozhodcov a delegátov VsFZ, v úzkej spolupráci s KD SFZ, licenčný seminár pre delegátov na získanie licencie "A" pre nováčikov vo funkcií DZ. Prezentačná forma vzdelávania sa uskutoční v priestoroch NTC Poprad.

Materiály a pozvánky budú zaslané 05.03.2018 na sekretariáty ObFZ a jednotlivým frekventantom na nahlásené mailové adresy. 

Dňa 24.3.2018 / sobota/ organizuje komisia rozhodcov a delegátov VsFZ, v úzkej spolupráci s KD SFZ v Košiciach, opakovaný licenčný seminár pre delegátov, držiteľov licencie "A" pôsobiacich v jednotlivých ObFZ. Prezentačná forma vzdelávania sa uskutoční v priestoroch budovy VsFZ v Košiciach.

Materiály a pozvánky budú zaslané 05.03.2018 na sekretariáty ObFZ a v úradných správach ObFZ.

image
Prečítané: 48x