Volebná konferencia VsFZ

20.11.2017, Ž - admin VsFZ
Sekretár vyzýva oprávnené .......

Sekretár VsFZ Marcel Eperješi a Volebná komisia VsFZ vyzýva opravnené osoby o zasielanie návrhu kandidátov na volené funkcie na nasledujúce volebné obdobie 2018/2021. 

 Volebná konferencia VsFZ 9.12.2017 volí tieto funkcie na najsledujúce volebné obdobie :

  • Predseda VsFZ
  • Podpredseda VV za košický kraj resp. podpredseda VV za prešovský kraj
  • Člen VV za košický kraj resp. člen VV za prešovský kraj
  • Predseda revíznej komisie VsFZ
  • Predseda odvolacej komisie VsFZ
  • Predseda disciplinárnej komisie VsFZ
  • Člen konferencie SFZ za košický kraj resp. člen konferencie SFZ za prešovský kraj. 

Návratku delegátov konferencie, potrebné nahlásiť na volebných konferenciách jednotlivých ObFZ alebo zaslať na sekretariát VsFZ do 02.12.2017. 

Návrhy kandidátov na volené funkcie, potrebné zaslať do 27.11.2017 /vrátane/ poštou, alebo cez ISSF - Elektronická podateľňa - Zaevidovať podanie na komisiu - vybrať zväz VsFZ a vybrať komisiu  - Volebná komisia 

Súhlas navrhovaného s kandidatúrou, potrebný písomný súhlas kandidáta musí byť zaslaný na sekretariát VsFZ najneskôr do 28.11.2017 / vrátane/ poštou alebo osobne.  

               

              Komisia následne zasadne 29.novembra, kedy uzavrie návrhy kandidátov na volebnú konferenciu VsFZ a pripraví hlasovacie lístky na volebnú konferenciu VsFZ 09.decembra 2017. 

image
Prečítané: 875x