Jubilanti VsFZ

01.12.2018, Jaroslav Glovičko
Počas riadnej konferencie VsFZ, ktorá sa konala v posledný novembrový deň, si pri príležitosti životného jubilea prevzali známe osobnosti z rúk predsedu VsFZ Richarda Havrillu bronzové, strieborné odznaky SFZ a VsFZ

Bronzový odznak SFZ si pri príležitosti životného jubilea 50 rokov prevzal dlhoročný vynikajúci hráč, člen Klubu kanonierov, tréner a v súčasnosti aj funkcionár v Snine Pavol Diňa. 

Dlhoročný asistent rozhodcu SFZ a FIFA, momentálne pozorovateľ rozhodcov FIFA, bývalý predseda DK i KR VsFZ a súčasný predseda KR SFZ Marián Ružbarský si prevzal rovnako Bronzový odznak SFZ.

Strieborný odznak SFZ si pri príležitosti životného jubilea 70 rokov prevzal dlhoročný klubový a zväzový funkcionár Milan Bednár, ktorý bol aj dlhoročným členov DK SFZ.

Bronzový odznak VsFZ si pri príležitosti životného jubilea 60 rokov prevzal dlhoročný funkcionár Spišskej Belej a delegát konferencie VsFZ za PFZ Poprad Vladimír Hoffman.

Bronzový odznak VsFZ si pri príležitosti životného jubilea 60 rokov prevzal dlhoročný funkcionár na klubovej aj zväzovej úrovni na Spiši Vladimír Maršálek. 

Prečítané: 511x