Zákon č. 1/2014

Znenie zákona č. 1/2014

Samotný zákon č. 1/2014

Zákon č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.