Súťažný poriadok
Súťažný poriadok SFZ platný od 01.07.2018
Súťažný poriadok SFZ platný od 01.07.2018
Pridané dňa09.07.2018Viac
Pridané dňa10.07.2017Viac
Úplné znenie Súťažného poriadku
Novelizácia súťažného poriadku platná od 06.07.2016
Pridané dňa12.07.2016Viac
Novela Súťažného poriadku
To najpodstatnejšie v zmenách v súťažnom poriadku.
Pridané dňa12.07.2016Viac