Odvolacia komisia VsFZ (OK VsFZ)

OK VsFZ -zloženie odvolacej komisie VsFZ

Predseda OK VsFZ

Brendza Ondrej 

image

Členovia OK VsFZ

 

  • Bednár Peter
  • Hlebaško Štefan
  • Krenický Jozef 
  • Ferenc Jozef 

 

 

 

Zapisovateľ OK VsFZ