Disciplinárna komisia VsFZ (DK VsFZ)

DK VsFZ - zloženie DK VsFZ

Predseda DK VsFZ

Urban Miroslav 

image

Členovia DK VsFZ

Bednár Peter ml. 

Kanárik Peter

Kontra Pavol

Pribula Jozef

Repovaský Jozef

Slebodník Kamil

Špivák Ján

 

 

 

 

 

 

Zapisovateľ, tajomník ISSF DK VsFZ