Výkonný výbor VsFZ (VV VsFZ)
Autor: epo
Zdroj: epo

Výkonný výbor VsFZ (VV VsFZ)

VV VsFZ - zloženie 2018-2021

Horný rad zľava :

Jozef Gazdag (člen VV za košický kraj), Jaroslav Švarc (člen VV za košický kraj) , Štefan Vaľko (člen VV za prešovský kraj), Peter Goga (člen VV za prešovský kraj).

Spodný rad zľava : 

Vendelín Novysedlák (člen VV za košický kraj), Ján Špivák (podpredseda VV za Košický kraj), Richard Havrilla (predseda VV VsFZ), Jozef Križalkovič (podpredseda VV za prešovský kraj), Vladimír Drobňák (člen VV za prešovský kraj).

Predseda VV VsFZ

  • Havrilla Richard , richard.havrilla@futbalsfz.sk
image

Podpredseda VV VsFZ - prešovský kraj

  • Križalkovič Jozef  jozef.krizalkovic@lipany.sk
image

Členovia VV VsFZ za prešovský kraj

  • Drobňák Vladimír
  • Goga Peter 
  • Vaľko Štefan 

Podpredseda VV VsFZ za košický kraj

  • Špivák Ján  jaspiv@gmail.com
image
Autor: Špivák
Zdroj: ISSF

Členovia VV VsFZ za košický kraj

  • Gazdag Jozef
  • Novysedlák Vendelín
  • Švarc Jaroslav