Rozvoj infraštruktúry
VV SFZ schválil žiadateľov o dotáciu v 2 .etape
Zoznam úspešných kandidátov v 2.etape v projekte : Podpora rekonštrukcie a výstavby ..............
Pridané dňa11.03.2018Viac
Pridané dňa28.02.2017Viac
Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu
Výzva futbalovým klubom matrične príslušným VsFZ
Pridané dňa28.02.2017Viac