Športovo-technická komisia
VsFZ-STK-2019/2020-0018
ÚS VsFZ č.16/2019-2020, 25.10.2019
ŠTK na základe žiadosti schválila nasledovné zmeny: - IV.L J 15.k Strážske – Medzev dňa 26.10.2019 o 11,00 hod. Strážske 10 €. - V.L Š 14.k Kendice – Čirč dňa 3.11.2019 o 14,00 hod. Kendice 10 €. - V.L KG 14.k Rožňava – Seňa dňa 2.11.2019 o 14,15 hod. Kolízia. - III.L SMD 15.k Spišská Belá – Vranov dňa 28.10.2019 o 15,00 a 17,15 hod. Sp. Belá 10 €. Kolízia. - III.L SMD 17.k Stropkov – Kežmarok dňa 7.11.2019 o 12,30 a 14,45 hod. Kežmarok 46 € - IV.L ŠD dor. 13.k Kurima – Bard. Nová Ves dňa 25.10.2019 o 15,00 hod. Bard. Nová Ves 5 €. - IV.L ŠD dor. 13.k Jasenov - Raslavice dňa 25.10.2019 o 15,30 hod. Raslavice 10 €. - IV.L ŠD dor. FK Zborov - ŠTK berie na vedomie odstúpenie družstva dorastu zo súťaže, súperi vo vyžrebovaní majú voľno. Do pozornosti DK - II.L SMŽ sk.A 11.k Čaňa – Trhovište dňa 26.10.2019 o 10,00 a 11,45 hod. Čaňa 10 €. - II.L SMŽ sk.A 11.k Strážske – Benecol KE opačne, dňa 26.10.2019 o 10,00 a 11,45 hod. na Benecole a 22.k Benecol – Strážske v Strážskom. Strážske 10 €. - II.L SMŽ sk.A 10.k Galaktik – Strážske dňa 9.11.2019 o 10,00a 11,45 hod. Strážske 10 €. Dohrávka 6. Kontumácie: - IV.L Š dor. 12.k Uzovce – Plavnica 3:0 kont. v prospech FK Uzovce v zmysle SP, čl.82 – neúčasť hostí. Do pozornosti DK. - IV.L ŠD dor. 12.k Raslavice – Zborov 3:0 kont. v prospech FK Raslavice v zmysle SP. čl.82 – neúčasť hostí. Do pozornosti DK. 7. ŠTK prejednala odvolanie FK Janočko Ac.. Na základe tohto odvolania znižuje návrh pre DK na udelenie pokuty vo výške 150 €. 8. ŠTK predkladá návrh pre DK trestať FK Kendice za organizačné nedostatky pred stretnutím so Šibou. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.
Rozhodnutie: VsFZ-STK-2019/2020-0018
Dátum zaevidovania: 25.10.2019 17:54
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 25.10.2019 17:59
10 EUR 25.10.2019 18:00
10 EUR 25.10.2019 18:01
46 EUR 25.10.2019 18:07
5 EUR 25.10.2019 18:07
10 EUR 25.10.2019 18:08
10 EUR 25.10.2019 18:09
10 EUR 25.10.2019 18:10
10 EUR 25.10.2019 18:11