Športovo-technická komisia
VsFZ-STK-2019/2020-0015
ÚS VsFZ č.13/2019-2020, 04.10.2019
ŠTK na základe žiadosti schválila nasledovné zmeny: - III.L SMD 12.k Stropkov – Spišská Belá dňa 6.10.2019 o 9,00 a 11,15 hod. Nariadenie ŠTK. - III.L SMD 12.k Vranov – Snina dňa 6.10.2019 o 9,00 a 11,15 hod. Nariadenie ŠTK. - III.L U19 11.k Trebišov – Svidník dňa 9.10.2019 o 15,00 hod. Svidník 20 €. - IV.L ŠD dor. 10.k Raslavice – Belá n/C dňa 31.10.2019 o 14,00 hod. Belá n/C 10 €. - IV.L Š dor. 11.k Demjata – Župčany dňa 12.10.2019 o 11,00 hod. - IV.L Š dor. 10.k Hermanovce – Chmiňany dňa 16.10.2019 o 16,00 hod. Hermanovce 10 €. - IV.L Š dor. 10.k Pušovce – Čirč dňa 5.10.2019 o 16,00 hod. Čirč 10 €. - IV.L Š dor. 12.k Chmin. Nová Ves – FAMT Prešov dňa 19.10.2019 o 10,00 hod. Kolízia. - II.L SMŽ sk.D 7.k Vysoké Tatry – Veľká Lomnica dňa 5.10.2019 o 9,00 a 10,45 hod. Kolízia. - II.L žiačky 7.k Lokomotíva KE – Humenné dňa 9.10.2019 o 15,00 hod. Kolízia. 5. ŠTK z organizačných dôvodov nariaďuje odohrávanie stretnutí III.L SMD plánované na nedeľu o 9,00 a 11,15 hod. 6. Kontumácie: - IV.L Z dor. 7.k Veľké Kapušany – Petrovce n/L 3:0 kont. V prospech FK V. Kapušany v zmysle SP, čl.82 – neúčasť hostí. Do pozornosti DK. 7. ŠTK berie na vedomie podnet FK Kráľovský Chlmec na štart hráča FK Strážske č.6 Iurii Shukal, rp.č. 1335410. Uvedenú skutočnosť prípadnej dvojitej registrácie odstupuje MaRK SFZ. Zároveň berie na vedomie aj vyjadrenie FK Strážske. 8. ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 9.10.2019 o 16,30 hod. štatutárneho zástupcu OFK Lastomír. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.
Rozhodnutie: VsFZ-STK-2019/2020-0015
Dátum zaevidovania: 04.10.2019 11:05
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
20 EUR 04.10.2019 11:06
10 EUR 04.10.2019 11:07
10 EUR 04.10.2019 11:07
10 EUR 04.10.2019 11:08