Športovo-technická komisia
VsFZ-STK-2019/2020-0013
ÚS VsFZ č.11/2019-2020, 20.09.2019
ŠTK na základe žiadosti schválila nasledovné zmeny: - IV.L J 10.k Slávia TU KE – Topoľany dňa 22.9.2019 o 15,30 hod. Kolízia. - V.L KG 8.k Krásnohorské Podhradie – Poproč dňa 22.9.2019 o 15,00 hod. Krásn. Podhradie 20 €. - III.L SMD 10.k Sabinov – Sp. Belá dňa 24.9.2019 o 15,00 a 17,15 hod. Sp. Belá 10+46 €. - III.L SMD 10.k Svidník – Ľubotice dňa 21.9.2019 o 14,00 a 16,15 hod. Kolízia. - III.L SMD 11.k Ľubotice – Sabinov dňa 30.9.2019 o 15,00 a 17,15 hod. Sabinov 10+46 €. - IV.L Z dor. 6.k Topoľany - Strážske dňa 21.9.2019 o 16,00 hod. Strážske 10 €. - IV.L Z dor. 6.k Sobrance – Michaľany dňa 21.9.2019 o 10,30 hod. Sobrance 10 €. - IV.L ŠD dor. 9.k Kurima – Raslavice dňa 27.9.2019 o 16,00 hod. Kurima 5 €. - IV.L Š dor. 8.k Plavnica – Čirč dňa 30.10.2019 o 14,00 hod. Plavnica 10 €. - II.L SMŽ sk.C 5.k Kežmarok – Ľubica dňa 9.10.2019 o 15,00 a 16,45 hod. Kežmarok 10 €. - II.L SMŽ sk.A 7.k Strážske – Junior Košice dňa 28.9.2019 o 9,00 a 10,45 hod. Strážske 5 €. - II.L SMŽ sk.A 7.k Benecol KE – Junior Šaca dňa 1.10.2019 o 15,30 a 17,15 hod. Junior Šaca 5 €. - II.L SMŽ sk.B 6.k Kračúnovce – Pušovce dňa 2.10.2019 o 16,00 a 17,45 hod. Pušovce 5 €. - II.L žiačky 4.k Sp. Nová Ves – Stropkov dňa 21.9.2019 o 12,00 hod. - II.L žiačky 4.k Humenné – Trebišov dňa 22.9.2019 o 9,30 hod. - II.L žiačky 4.k Lokomotíva KE – Snina dňa 24.9.2019 o 16,00 hod. 3. Kontumácie: - III.L U17 9.k Vranov – Giraltovce 3:0 kont. v prospech MFK Vranov v zmysle SP, čl.82 –pokles hráčov pod 7. Výsledok 7:0 ostáva v platnosti. Do pozornosti DK – nástup družstva s počtom hráčov menej ako 11. - IV.L ŠD dor. 7.k Kurima – Zborov 3:0 kont. v prospech FK Kurima v zmysel SP, čl.82 – neúčasť H. Do pozornosti DK. 4. Prípravky: - U11 a U10 3.k Sabinov – Svidník dňa 26.9.2019 o 16,00 a 16,00 hod. 5. ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 26.9.2019 o 16,00 hod. štatutárneho zástupcu FK Úpor. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.
Rozhodnutie: VsFZ-STK-2019/2020-0013
Dátum zaevidovania: 20.09.2019 11:42
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
20 EUR 20.09.2019 12:21
10 EUR 20.09.2019 12:22
46 EUR 20.09.2019 12:22
10 EUR 20.09.2019 12:23
46 EUR 20.09.2019 12:23
10 EUR 20.09.2019 12:24
10 EUR 20.09.2019 12:25
5 EUR 20.09.2019 12:26
10 EUR 20.09.2019 12:26
10 EUR 20.09.2019 12:27
5 EUR 20.09.2019 12:27
5 EUR 20.09.2019 12:28
5 EUR 20.09.2019 12:29