Športovo-technická komisia
VsFZ-STK-2019/2020-0011
US VsFZ č.09/2019-2020, 06.09.2019
ŠTK na základe žiadosti schválila nasledovné zmeny: - IV.L J 9.k Sobrance – Medzev dňa 14.9.2019 o 12,30 hod. Medzev 10 €. - V.L KG 6.k Ždaňa - Poproč dňa 18.9.2019 o 16,00 hod. Poproč 20 €. - III.L SMD 8.k Svidník – Rožňava dňa 11.9.2019 o 15,00 a 17,15 hod. Svidník 10+46 €. - III.L SMD 14.k Kežmarok –Svidník dňa 19.10.2019 o 9,30 a 11,45 hod. Kolízia. - II.L SMŽ sk.D 4.k Vysoké Tatry – Smižany v opačnom poradí – 4.k dňa 14.9.2019 o 9,00 a 10,45 hod. v Smižanoch a 13.k Smižany – V.Tatry vo V. Tatrách. V.Tatry 5 €. - II.L SMŽ sk.D 5.k Kežmarok – Ľubica dňa 21.9.2019 o 14,30 a 16,15 hod. Kolízia. - II.L SMŽ sk.D 7.k Kežmarok – N.Ľubovňa dňa 5.10.2019 o 14,30 a 16,15 hod. Kolízia. - II.L SMŽ sk.D 9.k Kežmarok – Plavnica dňa 19.10.2019 o 14,00 a 15,45 hod. Kolízia. - II.L žiačky 3.k Snina – Stropkov dňa 16.9.2019 o 15,30 hod. 5. Kontumácie: - II.L žiačky 1.k Humenné – Sp. Nová Ves zo 4:4 na 3:0 kont. v prospech FK Humenné pre neoprávnený štart hráčky Sp. Novej Vsi. Do pozornosti DK. 6. ŠTK na základe žiadosti podmienečne uvoľňuje činnosť OŠK Šarišské Michaľany na vlastnom štadióne do 30.9.2019. ŠTK nariaďuje pri domácich stretnutiach umiestnenie delegovaných osôb do šatne so sprchami domáceho družstva s potrebným vybavením. Na základe nerešpektovania rozhodnutia ŠTK v US č.6, ŠTK odstupuje OŠK Šar. Michaľany na DK. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.
Rozhodnutie: VsFZ-STK-2019/2020-0011
Dátum zaevidovania: 06.09.2019 07:04
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 06.09.2019 07:05
10 EUR 06.09.2019 07:06
46 EUR 06.09.2019 07:06
5 EUR 06.09.2019 07:07
20 EUR 06.09.2019 10:17