Športovo-technická komisia
VsFZ-STK-2019/2020-0009
US VsFZ č.07/2019-2020, 23.08.2019
ŠTK na základe žiadosti schválila nasledovné zmeny: - Tipos III.L 9.k Stropkov – Šar. Michaľany dňa 15.9.2019 o 15,30 hod. Stropkov 20 €. - Tipos III.L 11.k Stropkov – Tatran Prešov dňa 29.9.2019 o 15,00 hod. Stropkov 20 €. - IV.L J 8.k Slávia TU KE – Sobrance 7.9.2019 o 13,30 hod. Slávia TU KE 20 €. - III.L SMD 2.k Kežmarok - Stropkov dňa 27.8.2019 o 15,00 a 17,15 hod. Stropkov 10+46 €. - III.L SMD 6.k St. Sabinov – St. Ľubovňa dňa 11.9.2019 o 15,00 a 17,15 hod. St. Ľubovňa 10+46 €. - IV.L KG dor. 6.k Gem. Poloma – Geča dňa 21.9.2019 o 13,00 hod. Kolízia. - IV.L Z dor. 2.k Veľ. Kapušany – Strážske dňa 21.8.2019 o 16,00 hod. V. Kapušany 10 €. - IV.L Z dor. 4.k Sobrance – Borša dňa 7.9.2019 o 10,30 hod. Sobrance 5 €. - II.L SMŽ sk.A FK Čaňa odohrá svoje domáce stretnutia v nedeľu o 9,00 a 10,45 hod. Čaňa 5 €. - II.L SMŽ sk.A 2.k Strážske – KAC Košice dňa 28.8.2019 o 15,00 a 16,45 hod. KAC Košice 10 €. - II.L SMŽ sk.B 2.k Ľubotice – Široké dňa 31.8.2019 o 10,00 a 11,45 hod. v Širokom a 11.k Široké – Ľubotice v Ľuboticiach. Ľubotice 5 €. - II.L SMŽ sk.C 3.k Podolínec – Lipany dňa 8.9.2019 o 9,00 a 10,45 hod. v Lipanoch a 12.k Lipany – Podolínec v Podolínci. Podolínec 5 €. - II.L žiačky 2.k Humenné – FC Košice dňa 8.9.2019 o 9,30 hod. - II.L žiačky 1.k Vranov – Stropkov dňa 9.9.2019 o 16,00 hod. - II.L žiačky 2.k FC Lokomotíva KE – Vranov dňa 10.9.2019 o 16,00 hod. - II.L žiačky 3.k FC Košice – Sp. Nová Ves dňa 12.9.2019 o 15,00 hod. - II.L žiačky 4.k FC Košice – Vranov dňa 19.9.2019 o 16,00 hod. - II.L žiačky 5.k Trebišov – FC Košice dňa 26.9.2019 o 17,00 hod. - II.L žiačky 6.k FC Košice – Snina dňa 3.10.2019 o 14,30 hod. - II.L žiačky 7.k Stropkov – FC Košice dňa 10.10.2019 o 15,00 hod. 3. ŠTK kontumuje: - II.L MŽ sk.A 1.k KAC Košice – Rožňava 0:3 kont. v prospech H pre nenastúpenie D v zmysle SP, čl.82. Do pozornosti DK. - II.L MŽ sk.A 1.k Janočko Ac. – Strážske 3:0 kontumačne v prospech D pre neúčasť H v zmysle SP, čl.82. Do pozornosti DK. 4. ŠTK berie na vedomie: - podnet FK Parchovany o odhlásení družstva dorastu zo IV.L Z dorast - súperi vo vyžrebovaní majú voľno. ŠTK bude postupovať v zmysle SP, čl.12, bod 3 a 4. Zároveň v zmysle RS, čl.7, bod „d“ udeľuje poplatok 300,0 € pre FK Parchovany. - podnet FK Veľká Ida o odhlásení družstva dorastu zo IV.L KG dorast - súperi vo vyžrebovaní majú voľno. ŠTK bude postupovať v zmysle SP, čl.12, bod 3 a 4. Zároveň v zmysle RS, čl.7, bod „d“ udeľuje poplatok 300,0 € pre FK Veľká Ida. 5. ŠTK zamieta: - podnet – odvolanie FK Šar. Michaľany. ŠTK nie je oprávnená na rozhodovanie o odvolaní. 6. ŠTK na základe odmietnutia plnenia podmienok sociálneho vybavenia svojím podnetom zastavuje činnosť družstva dospelých OŠK Šarišské Michaľany v Tipos III.L na domácom ihrisku. ŠTK žiada OŠK Šarišské Michaľany o nahlásenie ihriska do 3.9.2018, ktoré vyhovuje podmienkam pre Tipos III.L, kde odohrá svoje domáce stretnutia do doby splnenia podmienok na vlastnom štadióne. 7. ŠTK žiada 1.FK Svidník o predloženie kópie titulu MUDr. pre uvádzaného lekára družstva dospelých v Tipos III.L p. Jozefa Žáka pod ďalšími disciplinárnymi podmienkami do 28.8.2019. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.
Rozhodnutie: VsFZ-STK-2019/2020-0009
Dátum zaevidovania: 23.08.2019 16:16
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
20 EUR 23.08.2019 16:23
20 EUR 23.08.2019 16:24
20 EUR 23.08.2019 16:25
10 EUR 23.08.2019 16:26
46 EUR 23.08.2019 16:26
10 EUR 23.08.2019 16:28
46 EUR 23.08.2019 16:29
10 EUR 23.08.2019 16:30
5 EUR 23.08.2019 16:31
5 EUR 23.08.2019 16:31
10 EUR 23.08.2019 16:32
5 EUR 23.08.2019 16:33
5 EUR 23.08.2019 16:34
300 EUR 23.08.2019 16:35
300 EUR 23.08.2019 16:36