Športovo-technická komisia
VsFZ-STK-2019/2020-0008
ÚS VsFZ č.06/2019-2020, 16.08.2019
ŠTK schvaľuje nasledovné zmeny termínov a UHČ stretnutí: - Tipos III.L 12.k Kalša – Svidník dňa 1.9.2019 o 15,30 hod. - IV.L S 5.k Kračúnovce – St. Ľubovňa dňa 17.8.219 o 16,00 hod. Kračúnovce 10 €. - IV.L S 7.k Medzilaborce – Sp. Podhradie dňa 1.9.2019 o 15,30 hod. v Sp. Podhradí a 22.k Sp. Podhradie – Medzilaborce v Medzilaborciach. Sp. Podhradie 10 €. - IV.L S 4.k Fintice – Medzilaborce dňa 21.8.2019 o 17,00 hod. - V.L KG 6.k Lokomotíva KE – Dvorníky dňa 8.9.2019 o 15,30 hod. v Dvorníkoch a 19.k Dvorníky – Lokomotíva KE na HP v Družstevnej P/H. Dvorníky 10 €. - V.L Z 4.k Nac.Ves – Čierna n/T dňa 4.9.2019 o 16,00 hod. Nac.Ves 10 €. - III.L SMD 6.k Giraltovce – Sp. Belá dňa 22.8.2019 o 15,00 a 17,15 hod. Spišská Belá 10+46 €. - IV.L KG dor. 1.k V. Ida – BENECOL KE dňa 29.8.2019 o 14,00 hod. V. Ida 10 €. - IV.L KG dor. 1.k Čečejovce – Sokoľany dňa 29.8.2019 o 14,00 hod. Sokoľany 10 €. - IV.L KG dor. 2.k Geča – Medzev dňa 22.8.2019 o 17,00 hod. Medzev 10 €. - IV.L KG dor. 5.k Turňa n/B – Sokoľany dňa 14.9.2019 o 14,00 hod. v Sokoľanoch a 16.k Sokoľany – Turňa n/B v Turni n/B. Turňa n/B 5 €. - IV.L Š dor. 2.k Uzovce –Chmiňany dňa 4.9.2019 o 17,15 hod. Bez poplatku. - IV.L Š dor. 3.k Pušovce – Uzovce dňa 19.8.2019 o 17,00 hod. Bez poplatku. - IV.L Š dor. 3.k Demjata – Široké dňa 20.8.,2019 o 17,00 hod. Bez poplatku. - IV.L ŠD dor. 3.k Medzilaborce – Raslavice dňa 17.8.2019 o 14,00 hod v Raslaviciach a 16.k Raslavice – Medzilaborce v Medzilaborciach o 13,00 hod. Medzilaborce 10 €. - II.L SMŽ sk.A 1.k BENECOL KE – Koš. Nová Ves dňa 4.9.2019 o 16,00 a 17,45 hod. FK BENECOL 10 €. - II.L SMŽ sk.A 1.k Galaktik KE – Čaňa dňa 27.8.2019 o 16,00 a 17,45 hod. Čaňa 10 €. - II.L SMŽ sk.A 2.k Čaňa – BENECOL KE dňa 12.9.2019 o 16,00 a 17,45 hod. BENECOL KE 5 €. - II.L SMŽ sk.A 2.k Buzica – Trhovište dňa 19.9.2019 o 15,00 a 16,45 hod. Buzica 10 €. - II.L žiačky 1.k FC Košice – Lokomotíva Košice dňa 3.9.2019 o 15,00 hod. 3. ŠTK kontumuje: - V.L VD 2.k Brekov – Sačurov 0:3 kont. pre zrušenie stretnutia v zmysle RS čl.7 a SP čl.82. Do pozornosti DK. 4. ŠTK zamieta: - podnet FK Čaňa zo dňa 12.8.2019 k odohrávaniu domácich stretnutí II.L SMŽ sk. A v nedeľu v ÚHČ. 5. ŠTK berie na vedomie : · podnet OFK Spartak Brekov zo dňa 12.8.2019 o odhlásení družstva dospelých zo V.L VD. Súperi vo vyžrebovaní majú voľno. ŠTK bude postupovať v zmysle SP čl.12, bod 3 a 4. Zároveň v zmysle RS čl.7, bod „d“ udeľuje poplatok 300 € pre OFK Spartak Brekov. · podnet FK Vyšná Myšľa zo dňa 16.8.2019 o odhlásení družstva dorastu zo IV.L SD KG. Súperi vo vyžrebovaní majú voľno. ŠTK bude postupovať v zmysle SP čl.12, bod 3 a 4. Zároveň v zmysle RS čl.7, bod „d“ udeľuje poplatok 300 € pre FK Vyšná Myšľa. 6. ŠTK odporúča FK Lendak v zmysle správneho procesného postupu podať námietku spôsobom podľa čl.41 RaPP – rozhodnutie Matriky. 7. ŠTK po preverení skutkového stavu v OŠK Šar. Michaľany uvoľňuje podmienečne činnosť FK do 31.8.2019 s nariadením, že v stanovenom termíne budú splnené požadované podmienky sociálneho vybavenia v šatni DO/ rozhodcov/. Rozhodcovia budú mať k dispozícii šatňu domáceho družstva aj so sociálnym vybavením do ukončenia rekonštrukčných prác v doterajšej kabíne rozhodcov. 8. ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 22.8.2019 o 16,45 hod. zástupcu FK Poprad „B“ na prejednanie skutkového stavu vo vybavení miestnosti DO na HP v Poprade-Veľká. 9. ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 22.8.2019 o 16,15 hod. zástupcu 1.FC Tatran Prešov, III.L VÝCHOD, za účelom objasnenia skutkového stavu miestnosti DO PC technikou.
Rozhodnutie: VsFZ-STK-2019/2020-0008
Dátum zaevidovania: 19.08.2019 08:15
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 19.08.2019 08:17
10 EUR 19.08.2019 08:17
10 EUR 19.08.2019 08:19
10 EUR 19.08.2019 08:20
10 EUR 19.08.2019 08:21
46 EUR 19.08.2019 08:22
10 EUR 19.08.2019 08:23
10 EUR 19.08.2019 08:24
10 EUR 19.08.2019 08:25
5 EUR 19.08.2019 08:25
10 EUR 19.08.2019 08:27
10 EUR 19.08.2019 08:29
10 EUR 19.08.2019 08:30
5 EUR 19.08.2019 08:31
10 EUR 19.08.2019 08:31
300 EUR 19.08.2019 08:32
300 EUR 19.08.2019 08:34