Športovo-technická komisia
VsFZ-STK-2019/2020-0007
ÚS VsFZ č.05/2019-2020, 09.08.2019
ŠTK schvaľuje nasledovné zmeny termínov a UHČ stretnutí: - Tipos III.L 4.k Tatran Prešov – Veľké Revištia dňa 10.8.2019 o 15,30 hod. - Tipos III.L 7.k Plavnica – Poprad B dňa 1.9.2019 o 15,30 hod. - IV.L S 5.k Soľ – Župčany dňa 18.8.2019 o 16,00 hod. v Župčanoch a 20.k Župčany – Soľ v Soli. Župčany 10 €. - V.L KG 5.k Malá Ida – Čečejovce dňa 1.9.2019 o 15,30 hod. v Čečejovciach a 18.k Čečejovce – Malá Ida v Malej Ide. M.Ida 10 €. - V.L Š 4.k Pušovce – Čirč dňa 25.8. o 16,00 hod. v Čirči a 17.k Čirč – Pušovce v Pušovciach. Čirč 10 €. - III.L SMD 4.k Sp. Belá – Janočko Ac. dňa 9.8.2019 - MD o 15,00 a SD o 17,15 hod. Sp. Belá 10 €. - III.L SMD 3.k Vranov – Svidník dňa 15.8.2019 o 15,00 a 17,00 hod. Svidník 10+46 €. - IV.L Š dor. 3.k Pušovce – Uzovce dňa 15.8.2019 o 17,00 hod. Uzovce 5 €. - IV.L Š dor. 4.k Uzovce – Čirč dňa 21.8.2019 o 17,15 hod. Čirč 5 €. - II.L SMŽ sk.A 1.k Buzica – Junior Šaca dňa 28.8.2019 o 16,00 a 17,45 hod. Buzica 5 €. - II.L SMŽ sk.C 2.k Nová Ľubovňa – St. Ľubovňa dňa 29.8.2019 o 10,00 a 11,45 hod. N. Ľubovňa 5 € 5. ŠTK kontumuje: - V.L Z 1.k Budkovce – Čičarovce 3:0 kont. pre neúčasť H v zmysle SP, čl.82. Do pozornosti DK. - V.L VD 1.k Hencovce – Brekov 3:0 kont. pre zrušenie stretnutia v zmysle RS čl.7 a SP, čl. 82. Do pozornosti DK. 6. ŠTK zamieta: - podnet FK Gemerská Poloma k odohrávaniu domácich stretnutí dorastu v nedeľu. - podnet FK Humenné o zmene hracieho dňa v II.L žiačok 7. ŠTK schvaľuje pre FK Svidník náhradnú hraciu plochu v prípade nepriaznivého počasia pre družstvá SMD a SMŽ v Stročíne. Zároveň ukladá FK Svidník vopred oznámiť súperovi odohrávanie stretnutí na NHP. ŠTK nepovoľuje odohrávať stretnutia U15 a U13 na ihrisku 1.ZŠ Svidník. 8. ŠTK berie na vedomie podnet FK Spišský Hrušov o odhlásení družstva dorastu zo IV.L PT dorast. Súperi vo vyžrebovaní majú voľno. ŠTK bude postupovať v zmysle SP, čl.12, bod 3 a 4. Zároveň v zmysle RS, čl.7, bod „d“ udeľuje poplatok 300,0 € pre FK Spišský Hrušov. 9. ŠTK v zmysle RS čl.7, bod „l“ ruší stretnutie V.L VD 1.k Brekov - Sačurov. O výsledku rozhodne ŠTK na najbližšom zasadnutí. 10. ŠTK predkladá návrh pre DK udeliť pokutu pre FK Šar. Michaľany 100,0 € za neúčasť na zasadnutí ŠTK. ŠTK zastavuje činnosť FK Šar. Michaľany na domácom ihrisku pre opakované nesplnenie podmienok sociálneho vybavenia šatne rozhodcov. ŠTK zároveň nariaďuje FK Šar. Michaľany nahlásiť do 14.8.2019 do 15,00 hod. náhradnú hraciu plochu, kde odohrá nasledujúce domáce stretnutia do splnenia podmienok. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.
Rozhodnutie: VsFZ-STK-2019/2020-0007
Dátum zaevidovania: 09.08.2019 08:40
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 09.08.2019 08:42
10 EUR 09.08.2019 08:43
10 EUR 09.08.2019 08:44
10 EUR 09.08.2019 08:45
10 EUR 09.08.2019 08:45
46 EUR 09.08.2019 08:46
5 EUR 09.08.2019 08:47
5 EUR 09.08.2019 08:48
5 EUR 09.08.2019 08:49
5 EUR 09.08.2019 08:50
300 EUR 09.08.2019 08:52