Športovo-technická komisia
VsFZ-STK-2019/2020-0005
US VsFZ č.04/2019-2020, 02.08.2019
ŠTK schvaľuje nasledovné zmeny termínov a UHČ stretnutí: - V.L KG 4.k Kysak – Perín dňa 25.8.2019 o 15,00 hod. v Períne a 17.k Perín – Kysak v Kysaku. - V.L Z 1.k Čičarovce – Budkovce dňa 4.8.2019 o 16,30 hod. v Budkovciach a 14.k Budkovce – Čičarovce v Čičarovciach. Čičarovce 20 €. - V.L PT 2.k Harichovce – Vikartovce dňa 11.8.2019 o 17,00 hod. - III.L SMD 1.k Kežmarok - Giraltovce dňa 13.8.2019 o 15,00 a 17,15 hod. Giraltovce 10+46 €. - III.L SMD 3.k Snina – Spišská Belá dňa 1.8.2019 o 15,00 a 17,15 hod. Sp. Belá 10+46 €. - IV.L KG dor. FA Benecol Košice odohrá svoje domáce stretnutia na ihrisku s UT, ul. Užhorodská o 15,00 hod. Benecol 5 €. - IV.L ŠD dor. 1.k Bardejov Dlhá Lúka – Gerlachov dňa 29.8.2019 o 14,00 hod. Gerlachov 10 €. - IV.L ŠD dor. 1.k Gaboltov – Jasenov dňa 29.8.2019 o 16,30 hod. Jasenov 10 €. - IV.L ŠD dor. 1.k Belá n/C – Bard. Nová Ves dňa 29.8.2019 o 14,00 hod. BNV 10 €. - IV.L ŠD dor. 2.k Jasenov - Medzilaborce dňa 10.8.2019 o 10,00 hod. - IV.L Š dor. 2.k Uzovce – Chmiňany dňa 14.8.2019 o 17,30 hod. Chmiňany 5 €. - IV.L Š dor. 7.k Pušovce – Nová Ľubovňa dňa 14.9.2019 o 14,30 hod. - IV.L Š dor. 1.k Pušovce – Plavnica dňa 29.8.2019 o 16,00 hod. Pušovce 10 €. - IV.L Š dor. 2.k Čirč – Demjata dňa 28.8.2019 o 16,30 hod. Čirč 10 €. - IV.L Š dor. 5.k Nová Ľubovňa – Plavnica dňa 31.8.2019 o 14,00 hod. v Plavnici a 19.k Plavnica – N. Ľubovňa v N. Ľubovni. N.Ľubovňa 5 €. - IV.L PT dor. 1.k Jamník – Harichovce dňa 3.8.2019 o 14,00 hod. v Harichovciach a 14.k Harichovce – Jamník v Jamníku. Jamník 10 €. - II.L SMŽ sk.C 5.k Spišská Belá – Lipany dňa 19.9.2019 o 15,00 a 16,45 hod. - II.L SMŽ sk.C 7.k Ľubica – Lipany dňa 3.10.2019 o 15,00 a 16,45 hod. 6. ŠTK schvaľuje UT pre odohrávanie stretnutí II.L SMŽ pre FK Lipany v prípade nepriaznivého počasia. 7. ŠTK oznamuje FK V.L Š dospelí, že zo súťaže odstúpilo družstvo Bardejov Dlhá Lúka. V zmysle SP súperi majú vo vyžrebovaní voľno. ŠTK bude postupovať v zmysle SP, čl.12, bod 3 a 4. Zároveň v zmysle RS, čl.7, bod „d“ udeľuje poplatok 300,0 € pre FK Bardejov Dlhá Lúka. 8. ŠTK v zmysle RS čl.7, bod „l“ ruší stretnutie V.L VD 1.k Hencovce – Brekov. O výsledku rozhodne ŠTK na najbližšom zasadnutí. 9. ŠTK na základe zistených nedostatkov a správy DS predvoláva na svoje zasadnutie dňa 7.8.2019 o 16,30 hod. štatutára FK Šarišské Michaľany pod disciplinárnymi dôsledkami. Zároveň je FK povinný odstrániť nedostatky sociálneho vybavenia do 15.8.2019 pod následkami zastavenia činnosti na domácom ihrisku. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.
Rozhodnutie: VsFZ-STK-2019/2020-0005
Dátum zaevidovania: 02.08.2019 17:13
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
20 EUR 02.08.2019 17:15
10 EUR 02.08.2019 17:30
46 EUR 02.08.2019 17:31
10 EUR 02.08.2019 17:32
46 EUR 02.08.2019 17:32
5 EUR 02.08.2019 17:39
10 EUR 02.08.2019 17:42
10 EUR 02.08.2019 17:43
10 EUR 02.08.2019 17:44
5 EUR 02.08.2019 17:45
10 EUR 02.08.2019 17:46
10 EUR 02.08.2019 17:47
5 EUR 02.08.2019 17:47
10 EUR 02.08.2019 17:49
300 EUR 02.08.2019 17:51