Športovo-technická komisia
VsFZ-STK-2018/2019-0027
US VsFZ č.20/2018-2019, 09.11.2018
ŠTK na základe žiadosti schvaľuje nasledovné zmeny: - Tipos III.L 17.k Šar. Michaľany – Veľké Revištia dňa 10.11.2018 o 11,00 hod. Š. Michaľany 40 €. - IV.L S 17.k Poprad B – Svit dňa 11.11.2018 o 10,30 hod. na UT v Tatr. Lomnici. Poprad B 10 €. - IV.L J 17.k Topoľany - Kechnec dňa 11.11.2018 o 12,15 hod. Topoľany 10 €. - II.L SMD 1.kP Galaktik KE – Bardejov dňa 15.11.2018 o 11,30 a 13,45 hod. Dohrávka – kolízia. - II.L žiačky 9.k Stropkov – Trebišov dňa 10.11.2018 o 14,00 hod. 2. ŠTK kontumuje: - V.L Š 14.k Dubinné – Demjata 0:3 kont. v prospech FK Demjata v zmysle SP, čl.82 – D nenastúpili na stretnutie. Do pozornosti DK – poplatok v zmysle RS, čl.7, bod „j“. 3. ŠTK žiada organizátorov stretnutí prípraviek U11 a U10 o nahratie zorganizovaných stretnutí v jesennej časti SR do systému ISSF. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.
Rozhodnutie: VsFZ-STK-2018/2019-0027
Dátum zaevidovania: 09.11.2018 13:02
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
40 EUR 09.11.2018 13:03
10 EUR 09.11.2018 13:04
10 EUR 09.11.2018 13:05