Športovo-technická komisia
VsFZ-STK-2018/2019-0026
ÚS VsFZ č.19/2018-2019, 02.11.2018
ŠTK na základe žiadosti schvaľuje nasledovné zmeny: - V.L VD 14.k Sečovská Polianka – Borov – ŠTK povoľuje premiestnenie šatní R a oboch družstiev do priestoru školy pre rekonštrukciu sociálnych priestorov na ihrisku. FK Sečovská Polianka plne zodpovedá za bezpečný presun družstiev, rozhodcov a DZ z ihriska do šatní v škole a späť. - II.L SMD 4.kB Snina – St. Ľubovňa dňa 2.11.2018 o 14,30 a 16,45 hod. St. Ľubovňa 10 + 75 €. - V.L Š 13.k Koprivnica – Demjata dňa 10.11.2018 o 13,30 hod. Vynútená zmena. - II.L SMŽ sk. B 14.k Veľký Šariš – FAMT Prešov dňa 23.3.2019 o 10,00 a 11,45 hod. Nariadenie ŠTK. 2. ŠTK žiada organizátorov stretnutí prípraviek U11 a U10 o nahratie zorganizovaných stretnutí v jesennej časti SR do systému ISSF. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.
Rozhodnutie: VsFZ-STK-2018/2019-0026
Dátum zaevidovania: 02.11.2018 12:27
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 02.11.2018 12:28
75 EUR 02.11.2018 12:29