Športovo-technická komisia
VsFZ-STK-2018/2019-0025
ÚS VsFZ č.18/2018-2019, 26.10.2018
ŠTK na základe žiadosti schvaľuje nasledovné zmeny: - V.L VD 13.k Sečovská Polianka – Rudlov – ŠTK povoľuje premiestnenie šatní R a oboch družstiev do priestoru školy pre rekonštrukciu sociálnych priestorov na ihrisku. FK Sečovská Polianka plne zodpovedá za bezpečný presun družstiev, rozhodcov a DZ z ihriska do šatní v škole a späť. - II.L SMD 4.kA Giraltovce – Trebišov dňa 3.11.2018 – MD o 10,00 a SD o 12,15 hod. v Trebišove, a 9.k Trebišov – Giraltovce v Giraltovciach. Kolízia. - III.L KG dor. 14.k Hrhov - Sokoľany dňa 3.11.2018 o 14,00 hod. - III.L Z dor. 13.k Malý Horeš – Kr. Chlmec dňa 27.10.2018 o 11,00 hod. v Bieli. Kr. Chlmec 5 €. - III.L Z dor. 12.k Borša – Parchovany dňa 30.10.2018 o 14,00 hod. Parchovany 10 € - III.L ŠD dor. 10.k Medzilaborce – Kurima dňa 30.10.2018 o 14,00 hod. Medzilaborce 10 €. - II.L SMŽ sk.B 13.k Veľký Šariš - St. Ľubovňa dňa 30.10.2018 o 10,00 a 11,45 hod. St.Ľubovňa 10 €. - II.L žiačky 10.k Vranov – Stropkov dňa 27.10.2018 o 10,00 hod. - II.L žiačky 10.k Trebišov – Snina dňa 30.10.2018 o 15,00 hod. 3. ŠTK kontumuje tieto výsledky: - U15 12.k II.L SMŽ sk.C Krompachy – Sp. Podhradie z 0:3 na 3:0 kont. v zmysle SP, čl.52 a 82 – štart hráča na cudzí RP. Krompachy poplatok 10 €. Do pozornosti DK. 4. ŠTK dáva na vedomie DK neúčasť lekára na stretnutí Tipos III.L od FK Snina v zmysle RS čl.11, bod „i“, a porušenie SP, čl.56. 5. ŠTK žiada organizátorov stretnutí prípraviek U11 a U10 o nahratie zorganizovaných stretnutí 2., 3. a 4.kola do systému ISSF. 6. ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 31.10.2018 o 16,30 hod. štatutárneho zástupcu FK Čečejovce. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.
Rozhodnutie: VsFZ-STK-2018/2019-0025
Dátum zaevidovania: 26.10.2018 09:06
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
5 EUR 26.10.2018 09:08
10 EUR 26.10.2018 09:09
10 EUR 26.10.2018 09:09
10 EUR 26.10.2018 09:10
10 EUR 26.10.2018 09:12