Športovo-technická komisia
VsFZ-STK-2018/2019-0024
US VsFZ č.17/2018-2019, 19.10.2018
ŠTK na základe žiadosti schvaľuje nasledovné zmeny: - Tipos III.L 17.k Stropkov – Mária Huta dňa 11.11.2018 o 13,30 hod. Stropkov 20 €. - Tipos III.L 15.k Stropkov – Šar. Michaľany dňa 28.10.2018 o 14,00 hod. Stropkov 20 €. - IV.L J 14.k Čičarovce – Strážske dňa 21.10.2018 o 12,30 hod. Kolízia. - IV.L J 15.k V. Kapušany – Kalša dňa 28.10.2018 o 14,00 hod. v Kalši a 30.k Kalša – V. Kapušany vo V. Kapušanoch. V. Kapušany 10 €. - V.L Z 12.k Kráľovský Chlmec – Parchovany dňa 30.10.2018 o 14,00 hod. Parchovany 20 €. - V.L PT 14.k Nálepkovo – Spišská Belá dňa 4.11.2018 o 14,30 hod. Kolízia. - II.L SMD 3.kP Bardejov – Spišská N. Ves dňa 25.10.2018 o 13,00 a 15,15 hod. Bardejov 5 €. Kolízia. - II.L SMD 2.kA Trebišov – Košická Nová Ves dňa 20.10.2018 o 13,00 a 15,00 hod. Kolízia. - II.L SMD 2.kB Stará Ľubovňa – Vranov dňa 20.10.2018 o 9,00 a 11,15 hod. Kolízia. - II.L SMD 2.kB Spišská Belá - Svidník dňa 30.10.2018 o 10,00 a 12,15 hod. Kolízia. - II.L SMD sk.B 3.kP Sabinov – Stropkov dňa 24.10.2018 o 13,30 a 15,45 hod. Sabinov 10 €. - II.L SMD 3.kB Snina – Spišská Belá dňa 26.10.2018 o 14,30 a 16,45 hod. Snina 5 €. - II.L SMD 4.kB Vranov – Svidník dňa 4.11.2018 o 11,00 a 13,15 hod. Svidník 5 €. - III.L KG dor. 12.k Krásnohorské Podhradie – Kechnec dňa 20.10.2018 o 14,00 hod. Kechnec 10 €. - III.L ŠD dor. 10.k Medzilaborce – Kurima dňa 27.10.2018 o 13,00 hod. Kurima 10 €. - III.L Š dor. 13.k Hermanovce – Chmiňany dňa 30.10.2018 o 14,00 hod. Chmiňany 5 €. - III.L Š dor. 13.k Demjata – Fintice dňa 30.10.2018 o 14,00 hod. Demjata 5 €. - III.L PT dor. 12.k Vys. Tatry – Jamník dňa 19.10.2018 o 17,00 hod. Vys. Tatry 10 €. - II.L SMŽ sk.A 11.k Koš. Nová Ves – FA Benecol dňa 21.10.2018 o 9,00 a 10,45 hod. Kolízia. - II.L SMŽ sk.A 11.k Čaňa – Buzica dňa 20.10.2018 o 10,00 a 11,45 hod. Čaňa 10 €. - II.L SMŽ sk.B 14.k Široké – Kračúnovce dňa 30.10.2018 o 10,00 a 11,45 hod. Kračúnovce 5 €. - II.L SMŽ sk.B 14.k Medzilaborce – N. Ľubovňa dňa 30.10.2018 o 10,00 a 11,45 hod. N.Ľubovňa 5 €. - II.L SMŽ sk.B 13.k Svidník – FAMT Prešov dňa 28.10.2018 o 10,00 a 11,45 hod. Kolízia. - II.L žiačky 9.k Stropkov – Trebišov dňa 25.10.2018 o 16,00 hod. 3. ŠTK kontumuje tieto výsledky: - ŠTK na základe uznesenia DK kontumuje - III.L Z dor. Zemplínska Teplica – Trhovište z 3:3 na 3:0 kont., a odrátava 3 body podľa DP, čl.49/5,6, a SP, čl. 82. - U11 a U10 1.k Sabinov – Svidník 3:0 a 3:0 kont. v zmysle SP, čl.82 – neúčasť H. Do pozornosti DK. 4. ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 24.10.2018 o 16,30 hod. štatutárneho zástupcu FK Bystré n/T. 5. ŠTK žiada organizátorov stretnutí prípraviek U11 a U10 o nahratie zorganizovaných stretnutí 2., 3. a 4.kola do systému ISSF. 6. ŠTK berie na vedomie uznesenie DK vo veci zastavenia ihriska na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne podľa čl.57/1f,2,3 pre FK Pavlovce n/U a o mieste stretnutia IV.L J Pavlovce - Čaňa rozhodne po doručení oznámenia FK Pavlovce n/U. doplnené 19.10.o 11,00 hod. : - IV.L J 14.k Pavlovce n/U - Čaňa sa odohrá dňa 21.10.2018 o 14,00 hod. v Sobranciach . Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.
Rozhodnutie: VsFZ-STK-2018/2019-0024
Dátum zaevidovania: 20.10.2018 08:26
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
20 EUR 20.10.2018 08:28
20 EUR 20.10.2018 08:29
10 EUR 20.10.2018 08:29
20 EUR 20.10.2018 08:30
10 EUR 20.10.2018 08:32
5 EUR 20.10.2018 08:32
5 EUR 20.10.2018 08:33
10 EUR 20.10.2018 08:34
10 EUR 20.10.2018 08:35
5 EUR 20.10.2018 08:35
5 EUR 20.10.2018 08:36
10 EUR 20.10.2018 08:37
10 EUR 20.10.2018 08:38
5 EUR 20.10.2018 08:38
5 EUR 20.10.2018 08:39