Športovo-technická komisia
VsFZ-STK-2017/2018-0042
ÚS VsFZ č.18/2017-2018, 03.11.2017
1. ŠTK na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov: - III.L dosp. 16.k Šarišské Michaľany – V. Opátske dňa 4.11.2017 o 13,30 hod. - III.L dops. 16.k Prešov B – Svit dňa 5.11.2017 o 10,30 hod. na UT. Zraz družstiev a delegovaných osôb na hlavnom štadióne. - IV.L S dosp. 15.k Radvaň – Gerlachov dňa 12.11.2017 o 13,30 hod. Dohrávka. - IV.L S dosp. 16.k Medzilaborce – Soľ dňa 12.11.2017 o 13,30 hod. Dohrávka. - IV.L S dosp. 16.k Poprad B – Kračúnovce sa odohrá dňa 5.11.2017 o 10,30 hod. na UT v PP-Veľká. - V.L PT dosp. 15.k Veľká Lomnica – Nálepkovo dňa 12.11.2017 o 13,30 hod. Dohrávka. - V.L PT dosp. 16.k Prakovce – Levoča dňa 5.11.2017 o 13,30 hod. Prakovce 20 €. - II.L SMD 14.k Poprad – Spišská Belá dňa 12.11.2017 o 12,00 a 14,15 hod. Poprad 10 €. - III.L KG dor. 14.k Gemerská Hôrka – Budimír dňa 24.3.2017 o 14,00 hod. Rekonštrukcia HP - III.L KG dor. 14.k Hrhov – Rožňava dňa 4.11.2017 o 12,30 hod. - III.L Š dor. 13.k Malý Šariš – Chminianska Nová Ves dňa 4.11.2017 o 14,00 hod. Dohrávka. - III.L Š dor. 14.k Malý Šariš – Sabinov dňa 11.11.2017 o 13,30 hod. Dohrávka. - III.L Š dor. 14.k Šarišské Michaľany – Fintice dňa 11.11.2017 o 14,00 hod. Š.Michaľany 10 €. - III.L PT dor. 13.k Markušovce – Spišské Vlachy dňa 11.11.2017 o 10,00 hod. Dohrávka. - III.L PT dor. 14.k FAM Poprad – Markušovce dňa 5.11.2017 o 14,00 hod. Dohrávka. - II.L MŽ sk.A 13.k Košická Nová Ves – V. Opátske dňa 4.11.2017 o 10,00 na UT Užhorodská. Dohrávka. - II.L SMŽ sk.A 14.k Košická Nová Ves – Buzica dňa 5.11.2017 o 9,00 a 10,45 hod. na UT Užhorodská. 2. ŠTK povoľuje odohratie stretnutia dospelých V.L Š MFK Stará Ľubovňa na ihrisku s UT. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.
Rozhodnutie: VsFZ-STK-2017/2018-0042
Dátum zaevidovania: 05.11.2017 10:39
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
20 EUR 05.11.2017 10:40
10 EUR 05.11.2017 10:41
10 EUR 05.11.2017 10:41