Športovo-technická komisia
VsFZ-STK-2017/2018-0041
ÚS VsFZ č.17/2017-2018, 27.10.2017
ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA VsFZ 1. ŠTK upozorňuje FK II.L SMŽ, že z technických dôvodov nariaďuje zmenený UHČ stretnutí 14.kola plánovaných na deň 5.11.2017 nasledovne - SŽ o 9,00 a MŽ o 10,45 hod. 2. ŠTK navrhuje FK družstiev dospelých možnosť odohratia stretnutí 14. a 16.kola plánovaných na 5.11.2017 odohrať už dňa 4.11.2017 na základe dohody bez poplatkov. 3. ŠTK na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov: - V.L KG dosp. 13.k Gem. Hôrka – Lokomotíva B Košice dňa 28.10.2017 o 14,00 hod. v Sokoli a 26.k Lokomotíva KE B – Gem. Hôrka v Gemerskej Hôrke. Dôvod – rekonštrukcia HP. - V.L Z dosp. 10.k Úpor – Kráľ. Chlmec dňa 12.11.2017 o 13,30 hod. Kr. Chlmec 20 €. - II.L SMD 13.k Sp. Belá – Sp. Podhradie dňa 30.10.2017 – MD o 14,00 a SD o 16,00 hod. Sp. Belá 10 €. - II.L SMD 14.k Vranov – Snina dňa 12.11.2017 o 10,00 a 12,15 hod. na Rod. oblasti. Vranov 10 €. - III.L Š dor. 13.k FAMT Prešov – St.Ľubovňa dňa 28.10.2017 o 11,00 hod. v Záborskom. FAMT Prešov 10 €. - III.L Š dor. 14.k Hermanovce – Pušovce dňa 11.11.2017 o 14,00 hod. Hermanovce 5 €. - III.L Š dor. 14.k FAMT Prešov – Čirč dňa 4.11.2017 o 10,00 hod. FAMT Prešov 5 €. - III.L Š dor. 14.k SAFI Prešov – Chminianská Nová Ves dňa 31.10.2017 o 15,00 hod. SAFI Prešov 5 €. - III.L PT dor. 13.k Vysoké Tatry – Sp. Stará Ves dňa 10.11.2017 o 13,00 hod. V.Tatry 10 €. - II.L SMŽ sk. C 13.k Spišská Belá – Vysoké Tatry dňa 26.10.2017 - MŽ o 15,30 a SŽ o 17,15 hod. Spišská Belá 10 €. - II.L SMŽ sk.C 14.k Smižany – Vysoké Tatry dňa 11.11.2017 o 10,00 a 11,45 hod. Smižany 5 €. - I.L žiačky 8.k Humenné – Vranov dňa 31.10.2017 o 14,00 hod. 4. ŠTK kontumuje tieto stretnutia: - III.L Z dor. 12.k Borša – Nacina Ves 3:0 kont. pre neúčasť H. Do pozornosti DK. - III.L KG dor. 12.k Veľká Ida – Gemerská Hôrka 3:0 kont. pre neúčasť H. Do pozornosti DK. - II.L SMŽ sk.A 12.k Rožňava - V. Kapušany 3:0 a 3:0 kont. pre neúčasť H. Do pozornosti DK. 5. Zasadnutie ŠTK budúci týždeň bude v štvrtok 2.11.2017. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.
Rozhodnutie: VsFZ-STK-2017/2018-0041
Dátum zaevidovania: 28.10.2017 02:39
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
20 EUR 28.10.2017 02:45
10 EUR 28.10.2017 02:46
10 EUR 28.10.2017 02:46
10 EUR 28.10.2017 02:47
5 EUR 28.10.2017 02:48
5 EUR 28.10.2017 02:48
5 EUR 28.10.2017 02:49
10 EUR 28.10.2017 02:49
10 EUR 28.10.2017 02:50
5 EUR 28.10.2017 02:51