Športovo-technická komisia
VsFZ-STK-2017/2018-0040
ÚS VsFZ č.16/2017-2018, 19.10.2017
ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA VsFZ 1. ŠTK upozorňuje FK II.L SMŽ, že z technických dôvodov nariaďuje zmenený UHČ stretnutí 14.kola plánovaných na deň 5.11.2017 nasledovne - SŽ o 9,00 a MŽ o 10,45 hod. 2. ŠTK na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov: - III.L dosp. 14.k Vranov – Bard. Nová Ves dňa 22.10.2017 o 14,00 hod. v Bard. Novej Vsi a 29.k Bard. Nová Ves – Vranov vo Vranove. Vranov 20 €. Vynútená zmena. - V.L dosp. 13.k Čirč – Kamenica dňa 1.11.2017 o 10,30 hod. Čirč 10 €. - II.L SMD 13.k Krásna – KE-Barca dňa 28.10.2017 – MD o 12,15 a SD o 14,30 hod. Krásna 5 €. - II.L SMD 14.k Poprad – Spišská Belá dňa 3.11.2017 o 14,30 a 16,45 hod. Poprad 5 €. - II.L SMD 14.k KE-Barca – KAC Jednota Košice dňa 5.11.2017 o 09,00 a 11,15 hod. KE-Barca 5 €. - II.L SMD 14.k Spišská Nová Ves – Krásna dňa 8.11.2017 o 14,30 a 16,45 hod. na UT. Sp.N.Ves 5 €. - III.L KG dor. 12.k Budimír – Medzev dňa 21.10.2017 o 11,30 hod. Budimír 10 €. - III.L PT dor. 13.k FAM Poprad – Vikartovce dňa 28.10.2017 o 14,00 hod. Vikartovce 5 €. - II.L SMŽ sk. A 14.k Lokomotíva KE – KAC Košice dňa 5.11.2017 o 09,00 a 10,45 hod. Kolízia. - II.L SMŽ sk. B 12.k Lipany – Kračúnovce dňa 20.10.2017 o 14,00 a 15,45 hod. Kračúnovce 10 €. 3. Organizácia prípraviek: - FAMT Prešov organizuje turnaj prípraviek U9 dňa 23.10.2017 od 15,00 hod. za účasti – Kežmarok, Stará Ľubovňa a FAMT Prešov. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.
Rozhodnutie: VsFZ-STK-2017/2018-0040
Dátum zaevidovania: 20.10.2017 11:57
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
20 EUR 20.10.2017 12:36
10 EUR 20.10.2017 12:37
5 EUR 20.10.2017 12:37
5 EUR 20.10.2017 12:38
5 EUR 20.10.2017 12:39
5 EUR 20.10.2017 12:39
10 EUR 20.10.2017 12:40
5 EUR 20.10.2017 12:40
10 EUR 20.10.2017 12:41