Športovo-technická komisia
VsFZ-STK-2017/2018-0039
US č.15
1. ŠTK upozorňuje FK, že v súťaži prípraviek U9 ešte nebolo odohrané žiadne stretnutie. Preto vyzýva zainteresované kluby o ich odohratie. 2. ŠTK na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov: - IV.L J dosp. 15.k Rudňany – Medzev dňa 29.10.2017 o 14,00 hod. - V.L KG dosp. 12.k Haniska – Gem. Hôrka dňa 21.10.2017 o 14,00 hod. Haniska 10 €. - V.L Z dosp. 12.k Vinné – Kráľovský Chlmec dňa 22.10.2017 o 14,00 hod. v Kr. Chlmci a 25.k Kr. Chlmec – Vinné vo Vinnom. Vinné 10 €. - V.L PT dosp. 16.k Helcmanovce - Nálepkovo dňa 4.11.2017 o 13,30 hod. - II.L SMD 12.k Svit – Spišská Belá dňa 17.10.2017 – MD o 13,45 a SD o 16,00 hod. Spišská Belá 10 €. Kolízia s II.L SMŽ. - II.L SMD 13.k Lipany – Vranov dňa 24.10.2017 o 12,00 a 14,15 hod. Vranov 5 €. - III.L KG dor. 11.k Kechnec – Gem. Hôrka dňa 15.10.2017 o 14,30 hod. Kechnec 10 €. - III.L KG dor. 12.k Gem. Hôrka – Veľká Ida dňa 22.10.2017 o 11,00 hod. vo Veľkej Ide a 25.k V. Ida – Gem. Hôrka v Gem. Hôrke. Rekonštrukcia HP. - III.L Z dor. 10.k Topoľany - Streda n/B dňa 1.11.2017 o 11,00 hod. Streda n/B 10 €. - II.L SMŽ sk. A 11.k Lokomotíva KE B – Koš. Nová Ves dňa 15.10.2017 o 10,00 a 11,45 hod. Kolízia. - II.L SMŽ sk. B 13.k KE-Barca B – Lipany dňa 27.10.2017 o 13,00 a 14,45 hod. Lipany 5 €. - I.L žiačky 9.k Poprad – Stropkov dňa 15.10.2017 o 14,00 hod. Kolízia s B družstvom dospelých. 3. ŠTK kontumuje tieto stretnutia: - V.L VD dosp. 10.k Kamenica n/C – Nižný Hrušov 0:3 kont. v prospech FK Nižný Hrušov za nenastúpenie na stretnutie D družstva. Do pozornosti DK. 4. ŠTK súhlasí s odohrávaním domácich stretnutí II.L SMD: - MFK Snina na schválenom náhradnom ihrisku s UT. - MFK Vranov na schválenom náhradnom ihrisku Rodinná oblasť Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.
Rozhodnutie: VsFZ-STK-2017/2018-0039
Dátum zaevidovania: 11.10.2017 11:07
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 13.10.2017 19:09
10 EUR 13.10.2017 19:09
10 EUR 13.10.2017 19:10
5 EUR 13.10.2017 19:10
10 EUR 13.10.2017 19:11
10 EUR 13.10.2017 19:11
5 EUR 13.10.2017 19:12