Športovo-technická komisia
VsFZ-STK-2017/2018-0036
ÚS VsFZ č.14/2017-2018, 06.10.2017
2. ŠTK na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov: - III.L dosp. 12.k Lipany – Stropkov dňa 7.10.2017 o 13,00 hod. - IV.L J dosp. 12.k Čaňa – Sokoľany dňa 8.10.2017 v UHČ v Sokoľanoch a 27.k Sokoľany – Čaňa v Čani - V.L Z 10.k Úpor – Kráľovský Chlmec dňa 1.11.2017 o 14,30 hod. Kr. Chlmec 10 €. - II.L SMD 12.k KE-Barca – Košická Nová Ves dňa 20.10.2017 o 13,00 a 15,15 hod. KE-Barca 5 €. - III.L KG dor. 10.k Gemerská Hôrka – Medzev dňa 7.10.2017 o 14,00 hod. v Medzeve a 23.k Medzev – Gem. Hôrka v Gem. Hôrke. Rekonštrukcia HP. - III.L Z dor. 9.k Kráľovský Chlmec – Borša dňa 11.10.2017 o 14,30 hod. Dohrávka. - III.L Š dor. 13.k Hermanovce – Chmiňany dňa 28.10.2017 o 10,30 hod. - III.L PT dor. 10.k Spišská Stará Ves – FAM Poprad dňa 6.10.2017 o 15,30 hod. FAM Poprad 10 €. - III.L PT dor. 14.k FAM Poprad – Markušovce dňa 31.10.2017 o 10,00 hod. - II.L SMŽ sk.A 9.k Benecol KE – Košická Nová Ves dňa 5.10.2017 o 14,30 a 16,15 hod. Dohrávka. - II.L SMŽ sk. C 10.k Svit – Levoča dňa 8.10.2017 o 9,30 a 11,15 hod. Kolízia. - II.L SMŽ sk. C 10.k Sp. Podhradie – Smižany dňa 6.10.2017 – MŽ o 15,00 a SŽ o 16,30 hod. Sp. Podhradie 10 €. - I.L žiačky 8.k Humenné – Vranov dňa 18.10.2017 o 15,00 hod. Vranov 5 €. 3. ŠTK kontumuje tieto stretnutia: - II.L SŽ sk.C 9.k Krompachy – Nová Ľubovňa z 1:4 na 3:0 kont. v prospech FK Krompachy za štart hráča St. Ľubovne Richard Plach, RP: 1348769 za družstvo N. Ľubovne. Do pozornosti DK 4. ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 11.10.2017 o 16,30 hod. štatutárneho zástupcu FK Poprad. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.
Rozhodnutie: VsFZ-STK-2017/2018-0036
Dátum zaevidovania: 09.10.2017 09:09
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
5 EUR 09.10.2017 09:10
10 EUR 09.10.2017 09:11
10 EUR 09.10.2017 09:12
10 EUR 09.10.2017 09:13
5 EUR 09.10.2017 09:14