Športovo-technická komisia
VsFZ-STK-2017/2018-0028
US VsFZ č.12/2017-2018, 22.09.2017
3. ŠTK na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov: - V.L KG dosp. 8.k Gemerská Hôrka – Veľká Ida dňa 23.9.2017 o 15,30 hod. vo Veľkej Ide a 21.k Veľká Ida – Gemerská Hôrka v Gem. Hôrke. Gem. Hôrka 10 €. - V.L VD dosp. 8.k Borov – Kochanovce/Brekov dňa 23.9.2017 o 15,00 hod. v Brekove a 21.k Kochanovce/Brekov – Borov v Borove. Borov 10 €. - II.L SMD sk.A10.k Košice-Barca – Ľubotice dňa 7.10.2017 v UHČ na štadióne v Barci. KE-Barca 5 €. - II.L SMD sk.A 11.k Ľubotice – Spišská Nová Ves dňa 13.10.2017 o 14,00 a 16,15 hod. Sp.N.Ves 5 €. - II.L SMD sk.A 9.k Krásna – Trebišov dňa 1.10.2017 o MD o 10,00 a SD o 12,15 hod. - II.L SMD sk.A 8.k Giraltovce – Spišská Nová Ves dňa 23.9.2017 o 9,00 a 11,15 hod. na UT v Sp. Novej Vsi a 17.k v Sp. Nová Ves – Giraltovce v Giraltovciach. - II.L SMD 8.k Snina – Humenné dňa 17.10.2017 o 14,00 a 16,15 hod. - III.L KG dor. 8.k Budimír - Hrhov dňa 23.9.2017 o 11,30 hod. Budimír 5 €. - III.L KG dor. 8.k Veľká Ida – Krásnohorské Podhradie dňa 23.9.2017 o 12,00 hod. Veľká Ida 5 €. - III.L KG dor. 8.k Junior Šaca – Rožňava dňa 4.10.2017 o 15,00 hod. Rožňava 10 €. - III.L KG dor. 8.k Gemerská Hôrka – Poproč dňa 24.9.2017 o 12,00 hod. v Poproči a 21.k Poproč – Gemerská Hôrka v Gemerskej Hôrke. - III.L Š dor. 8.k Malý Šariš – Brezovica dňa 29.9.2017 o 15,30 hod. - III.L KG dor. 9.k Hrhov – Junior Šaca dňa 1.10.2017 o 12,30 hod. v Šaci a 22.k Junior Šaca – Hrhov v Hrhove. FK Hrhov 5 €. - III.L ŠD dor. 6.k Malcov – Bardejovská Nová Ves dňa 23.9.2017 o 10,00 hod. Bard.N.Ves 5 €. - III.L ŠD dor. 6.k Jasenov – Medzilaborce dňa 22.9.2017 o 16,00 hod. Medzilaborce 10 €. - III.L Š dor. 11.k Stará Ľubovňa – SAFI Prešov dňa 13.10.2017 o 15,00 hod. SAFI Prešov 5 €. - II.L SMŽ sk. C 8.k Nová Ľubovňa – Podolínec dňa 23.9.2017 o 9,00 a 10,45 hod. Podolínec 5 €. - I.L žiačky 6.k Stropkov – Michalovce dňa 23.9.2017 o 10,00 hod. - I.L žiačky 7.k Michalovce – Snina dňa 27.9.2017 o 16,00 hod. v Lastomíre - I.L žiačky 6.k Snina – Vranov dňa 12.10.2017 o 15,00 hod. 4. ŠTK kontumuje tieto stretnutia: - IV.L J dosp. 9.k AŠK Mária Huta Gelnica – Kechnec 3:0 kont. z dôvodu neúčasti družstva hostí. Do pozornosti DK – SP, čl. 82, bod „b“. 5. ŠTK predkladá návrh DK pre FK Gaboltov na disciplinárny poplatok 100 € za opakovanú neúčasť na zasadnutí ŠTK. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.
Rozhodnutie: VsFZ-STK-2017/2018-0028
Dátum zaevidovania: 24.09.2017 10:34
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 24.09.2017 10:35
10 EUR 24.09.2017 10:36
5 EUR 24.09.2017 10:37
5 EUR 24.09.2017 10:37
5 EUR 24.09.2017 10:39
5 EUR 24.09.2017 10:40
10 EUR 24.09.2017 10:41
5 EUR 24.09.2017 10:42
5 EUR 24.09.2017 10:43
10 EUR 24.09.2017 10:43
5 EUR 24.09.2017 10:44
5 EUR 24.09.2017 10:45