Športovo-technická komisia
VsFZ-STK-2017/2018-0027
ÚS VsFZ č.11/2017-2018, 14.09.2017
3. ŠTK na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov: - III.L dosp. 11.k Tatran Prešov B – Krompachy dňa 30.9.2017 o 10,30 hod. V zmysle SP, čl. 35, bod 5. - IV.L J dosp. 9.k Sokoľany – Malá Ida dňa 12.11.2017 o 13,30 hod. Sokoľany 20 €. - IV.L J dosp. 11.k Geča – Medzev dňa 1.10.2017 o 14,30 hod. Geča 10 €. - IV.L J dosp. 11.k Rudňany – Čičarovce dňa 1.10.2017 o 14,30 hod. Rudňany 10 €. - V.L Š dosp. 8.k Stará Ľubovňa – Gaboltov dňa 23.9.2017 o 13,30 hod. Gaboltov 10 €. - II.L SMD 7.k sk.B Spišské Podhradie – Poprad dňa 15.9.2017 o 14,00 a 16,15 hod. Sp. Podhradie 10 €. - II.L SMD 9.k KE-Barca – Lokomotíva Košice dňa 30.9.2017 o 14,00 a 16,15 hod. KE-Barca 10 €. - II.L SMD 8.k sk.B Lipany – Spišská Belá dňa 26.9.2017 o 14,30 a 16,45 hod. Spišská Belá 5 €. - III.L KG dor. 6.k Bidovce – Gemerská Hôrka dňa 1.11.2017 o 13,00 hod. Dohrávka. - III.L KG dor. 8.k Budimír - Hrhov dňa 23.9.2017 o 11,30 hod. Budimír 5 €. - III.L KG dor. 7.k Kechnec – Junior Šaca dňa 15.9.2017 o 14,00 hod. Kechnec 10 €. - III.L Š dor. 7.k Brezovica – Plavnica dňa 15.9.2017 o 15,00 hod. Brezovica 10 €. - III.L PT dor. 7. FAM Poprad – Smižany dňa 20.9.2017 o 16,00 hod. Smižany 10 €. - II.L SMŽ sk.B 7.k Sabinov – KE-Barca B dňa 18.10.2017 o 14,30 a 16,15 hod. Dôvod – turnaj U14. - II.L SMŽ sk.C 7.k Podolínec – Krompachy dňa 15.9.2017 o 10,00 a 11,45 hod. Podolínec 10 €. - II.L SMŽ sk.C 7.k Vysoké Tatry – Spišské Podhradie dňa 15.9.2017 o 9,00 a 10,45 hod. V.Tatry 10 €. - II.L SMŽ sk.C 8. Lendak – Spišská Belá dňa 19.9.2017 - SŽ o 15,15 a MŽ o 17,00 hod. Sp. Belá 10 €. - II.L SMŽ sk. C 12.k Vysoké Tatry – Levoča dňa 21.10.2017 o 10,00 a 11,45 hod. v Levoči a 25.k Levoča – V. Tatry vo Vysokých Tatrách. I.L žiačky 5.k Lokomotíva Košice – Stropkov dňa 17.9.2017 o 10,30 hod. Prípravky: - kat. U11, U10 2.k Benecol KE – Galaktik KE dňa 16.9.2017 o 14,00 a 15,00 hod. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.
Rozhodnutie: VsFZ-STK-2017/2018-0027
Dátum zaevidovania: 16.09.2017 06:18
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
20 EUR 16.09.2017 06:19
10 EUR 16.09.2017 06:19
10 EUR 16.09.2017 06:20
10 EUR 16.09.2017 06:21
10 EUR 16.09.2017 06:21
10 EUR 16.09.2017 06:23
5 EUR 16.09.2017 06:23
5 EUR 16.09.2017 06:24
10 EUR 16.09.2017 06:25
10 EUR 16.09.2017 06:26
10 EUR 16.09.2017 06:27
10 EUR 16.09.2017 06:27
10 EUR 16.09.2017 06:28
10 EUR 16.09.2017 06:29