Športovo-technická komisia
VsFZ-STK-2017/2018-0022
RS 2017 - 2018
Fakturujeme Vám štartovné v zmysle RS 2017 - 2018
Rozhodnutie: VsFZ-STK-2017/2018-0022
Klub: Slávia TU Košice
Dátum zaevidovania: 24.08.2017 09:22
Dátum vyriešenia: 28.08.2017 13:58
Stav: Vyriešené