Športovo-technická komisia
VsFZ-STK-2017/2018-0019
RS 2017 - 2018
Fakturujeme Vám štartovné v zmysle RS 2017 - 2018
Rozhodnutie: VsFZ-STK-2017/2018-0019
Klub: FK Košická Belá
Dátum zaevidovania: 24.08.2017 09:16
Dátum vyriešenia: 28.08.2017 14:03
Stav: Vyriešené