Športovo-technická komisia
VsFZ-STK-2017/2018-0012
ÚS VsFZ č.06/2017-2018, 11.08.2017
3. ŠTK na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov: - V.L KG dosp. 2.k Gemerská Hôrka – Poproč dňa 1.9.2017 o 16,30 hod. v Poproči a 15.k Poproč – Gem. Hôrka v Gem. Hôrke. Gemerská Hôrka 20 €. - V.L Z dosp. 2.k Čierna n/T – Streda n/B dňa 13.8.2017 o 17,00 ho hod.. Streda n/B 20 €. - V.L VD dosp. 3.k Hencovce – Sečovská Polianka dňa 29.8.2017 o 16,00 hod. Hencovce 10 €. - V.L VD dosp. 3.k Borov – Kamenica n/C dňa 13.8.2017 o 18,30 hod. Borov 10 €. - III.L PT dosp. 6.k Harichovce – Spišská Belá dňa 25.8.2017 o 17,00 hod. Harichovce 10 €. - V.L PT dosp. 7.k Kluknava – Štrba sa odohrá v Štrbe a 22.k Štrba – Kluknava v Kluknave. Kluknava 10 €. - V.L PT dosp. 6.k Veľká Lomnica – Olcnava dňa 26.8.2017 o 11,00 hod. Veľké Lomnica 10 €. - II.L SMD 2.k Spišská Nová Ves – Ľubotice dňa 6.9.2017 o 15,00 a 17,15 hod. Ľubotice 10 €. - II.L SMD 2.k Poprad – Lipany dňa 12.8.2017 o 9,00 a 11,15 hod. v Tatranská Lomnici na UT. Poprad 10 €. - II.L SMD 2.k Košice-Barca – Trebišov dňa 23.8.2017 o 10,00 a 12,15 hod. Košice-Barca 10 €. - II.L SMD 4.k Vranov – Lipany dňa 24.8.2017 o 10,00 a 12,15 hod. Vranov 5 €. - II.L SMD 6.k Poprad – Svit dňa 8.9.2017 o 14,00 a 16,15 hod. vo Svite a 15.k Svit – Poprad v Tatranskej Lomnici. - II.L SMD 7.k Krásna – Lokomotíva KE dňa 17.9.2017 o 10,00 a 12,15 hod. - III.L KG dor. 2.k Gemerská Hôrka – Hrhov sa odohrá 13.8.2017 o 10,30 v Hrhove a 15.k Hrhov – Gem. Hôrka sa odohrá v Gem. Hôrke. Gem. Hôrka 5 €. - III.L Z dor. 2.k Parchovany – Malý Horeš dňa 13.8.2017 o 14,00 hod. v Malom Horeši a 16.k Malý Horeš – Parchovany v Parchovanoch. Parchovany 10 €. - III.L Š dor. 2.k Malý Šariš – Chmiňany dňa 15.8.2017 o 17,00 hod. Malý Šariš 10 €. - III.L Š dor. 2.k Chminianská Nová Ves – Sabinov dňa 15.8.2017 o 17,00 hod. Sabinov 10 €. - III.L PT dor. 3.k Vysoké Tatry – Vikartovce dňa 18.8.2017 o 16,30 hod. V. Tatry 5 €. - II.L SMŽ sk. A 2.k Košice-Barca – Galaktik KE dňa 24.8.2017 o 16,00 a 17,45 hod. Galaktik KE 10 €. - II.L SMŽ sk. A 2.k Čaňa – Lokomotíva KE A dňa 23.8.2017 o 15,00 a 16,45 hod. Lokomotíva KE 5 €. - II.L SMŽ sk. A 2.k Lokomotíva KE B – Rožňava dňa 23.8.2017 o 16,00 a 17,45 hod. Lokom. KE 5 €. - II.L SMŽ sk.B 2.k Ľubotice – Široké dňa 6.9.2017 o 16,30 a 18,15 hod. v Širokom a 15.k Široké – Ľubotice sa odohrá v Ľuboticiach. Ľubotice 10 €. - II.L SMŽ 2.k Plavnica – Medzilaborce dňa 23.8.2017 o 11,00 a 12,45 hod. Plavnica 10 €. - II.L SMŽ sk. B 2.k Sabinov – Giraltovce dňa 23.8.2017 o 15,00 a 16,45 hod. Giraltovce 10 €. - II.L SMŽ sk. B 13.k Ľubotice – SAFI Prešov dňa 28.10.2017 o 10,00 a 11,45 hod. na ihrisku SAFI Prešov a 26.k SAFI Prešov – Ľubotice na ihrisku v Ľuboticiach. - II.L SMŽ sk. B 11.k Ľubotice – Lipany dňa 12.10.2017 o 14,00 a 15,45 hod. - II.L SMŽ 9.k Medzilaborce – Lipany dňa 28.9.2017 o 14,00 a 15,45 hod. - II.L SMŽ sk. C 1.k Vysoké Tatry – Smižany dňa 29.8.2017 o 10,00 a 11,45 hod. - II.L SMŽ sk.C 2.k Smižany – Levoča dňa 20.9.2017 o 15,30 a 17,15 hod. Levoča 5 €. - I.L žiačky 1.k Poprad – Tatran Prešov sa odohrá 31.8.2017 o 17,00 hod. - I.L žiačky 1.k Lokomotíva KE – Michalovce dňa 20.8.2017 o 16,30 hod. - I.L žiačky 5.k Lokomotíva Košice – Stropkov dňa 27.9.2017 o 16,30 hod. 4. ŠTK kontumuje tieto stretnutia: - V.L KG dosp. 1.k Seňa – Gemerská Hôrka 3:0 kont. pre neúčasť H- do pozornosti DK. - V.L PT dosp. 3.k Ľubica – Veľký Folkmar 3:0 kont. pre neúčasť H – do pozornosti DK. 5. ŠTK schvaľuje pre mládežnícke stretnutia: - III.L Š dorast Stará Ľubovňa od 3.kola domáce stretnutia v sobotu o 15,00 hod. St.Ľubovňa 10 €.
Rozhodnutie: VsFZ-STK-2017/2018-0012
Dátum zaevidovania: 16.08.2017 10:38
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
20 EUR 16.08.2017 10:40
20 EUR 16.08.2017 10:41
10 EUR 16.08.2017 10:42
10 EUR 16.08.2017 10:43
10 EUR 16.08.2017 10:43
10 EUR 16.08.2017 10:44
10 EUR 16.08.2017 10:45
10 EUR 16.08.2017 10:45
10 EUR 16.08.2017 10:46
10 EUR 16.08.2017 10:47
5 EUR 16.08.2017 10:48
5 EUR 16.08.2017 10:49
10 EUR 16.08.2017 10:50
10 EUR 16.08.2017 10:51
10 EUR 16.08.2017 10:51
5 EUR 16.08.2017 10:52
10 EUR 16.08.2017 10:53
5 EUR 16.08.2017 10:54
5 EUR 16.08.2017 10:54
10 EUR 16.08.2017 10:55
10 EUR 16.08.2017 10:56
10 EUR 16.08.2017 10:56
5 EUR 16.08.2017 10:57
10 EUR 16.08.2017 10:58