Športovo-technická komisia
VsFZ-STK-2017/2018-0011
ÚS VsFZ č.05/2017-2018,04.08.2017
4. ŠTK na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov: - V.L KG dosp. 2.k Slávia TU Košice – Perín sa odohrá v Períne a 15.k Perín – Slávia TU Košice sa odohrá na Slávií TU Košice. Slávia TU 10 €. - V.L VD dosp. 1.k Kamenica n/C – Sečovská Polianka dňa 5.8.2017 o 16,30 hod. Bez poplatku. - V.L VD TJ Borov - domáce stretnutia na štadióne Milana Černegu v Borove - V.L PT dosp. 6.k Štrba – Nálepkovo sa odohrá v Nálepkove a 21.k Nálepkovo – Štrba v Štrbe. - II.L SMD 2.k Svit – Humenné sa odohrá v Humennom a 11.k Humenné – Svit sa odohrá vo Svite. - III.L KG dor. 1.k Drnava – Bidovce dňa 5.8.2017 o 10,00 hod. Drnava 10 €. - III.L KG dor. 1.k Budimír – Gemerská Hôrka dňa 5.8.2017 o 17,30 hod. - III.L KG dor. 2.k Budimír – Junior Šaca sa odohrá v Šaci a 15.k Junior Šaca – Budimír v Budimíre. Junior Šaca 5 €. - III.L KG dor. 1.k Junior Šaca – Veľká Ida dňa 30.8.2017 o 17,00 hod. Junior Šaca 10 €. - III.L Z dor. 1.k Vojčice – Streda n/B dňa 29.8.2017 o 16,00 hod. Streda n/B 10 €. - V.L Z dor. 1.k Veľké Kapušany – Sobrance dňa 5.8.2017 o 17,00 hod. - III.L PT dor. 2.k Spišská Stará Ves – Spišský Štvrtok sa odohrá v UHČ v Spišskom Štvrtku a 15.k Spišský Štvrtok – Spišská Stará Ves sa odohrá v Spišskej Starej Vsi. Sp. St. Ves 5 €. - II.L SMŽ sk.A 2.k Benecol KE – Junior Šaca dňa 13.9.2017 o 16,00 a 17,45 hod. FA Benecol 5 €. - II.L SMŽ sk. A 1.k Rožňava – Čaňa dňa 29.8.2017 o 10,00 a 11,45 hod. - II.L SMŽ sk.A 2.k Veľké Kapušany – Čierna n/T dňa 23.8.2017 o 15,30 a 17,15 hod. V.Kapušany 10 €. - II.L SMŽ sk. A FK Košice – Barca A hrá svoje domáce stretnutia v nedeľu v UHČ v Barci - II.L SMŽ sk. B FK Košice – Barca B hrá svoje domáce stretnutia v sobotu v UHČ v Barci. - II.L SMŽ sk. C 1.k Svit – Krompachy sa odohrá dňa 29.8.2017 o 9,30 a 11,15 hod.
Rozhodnutie: VsFZ-STK-2017/2018-0011
Dátum zaevidovania: 16.08.2017 10:20
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 16.08.2017 10:20
10 EUR 16.08.2017 10:21
5 EUR 16.08.2017 10:29
10 EUR 16.08.2017 10:30
10 EUR 16.08.2017 10:30
5 EUR 16.08.2017 10:31
5 EUR 16.08.2017 10:32
10 EUR 16.08.2017 10:33