Športovo-technická komisia
VsFZ-STK-2017/2018-0010
ŠTK berie na vedomie podnet
ŠTK berie na vedomie podnet TJ Rozkvet Vyšný Hrušov. TJ Rozkvet Vyšný Hrušov zbernou faktúrou č. 1701009814 za obdobie júl 2017 obdržala štartovné: VsFZ-STK-2017/2018-0003-RS 2017/2018 čl.7 Hosp. náležitosti V.L. 400,00€. Nakoľko sa družstvo dospelých dňa 01.08.2017 odhlásilo zo súťaže, žiadame Vás o stornovanie uvedenej sumy.
Rozhodnutie: VsFZ-STK-2017/2018-0010
Dátum zaevidovania: 03.08.2017 14:31
Dátum vyriešenia: 03.08.2017 14:35
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
-400 EUR 03.08.2017 14:35