Športovo-technická komisia
VsFZ-STK-2017/2018-0008
ÚS VsFZ č.4/2017-2018, 28.07.2017
3. ŠTK na základe žiadosti schvaľuje tieto zmeny termínov: - III.L dosp. 3.k Plavnica – Stropkov sa odohrá 9.8.2017 o 17,00 hod. Stropkov 20 €. - III.L dosp. 3.k Svidník – Krompachy sa odohrá 10.9.2017 o 15,30 hod. Svidník 20 €. - III.L dosp. 6.k Prešov B – Bardejovská Nová Ves sa odohrá 25.8.2017 o 17,00 hod. - IV.L S dosp. 1.k Medzilaborce – Soľ sa odohrá v UHČ v Bystrom (NHP Soli) a 16.k Soľ – Medzilaborce sa odohrá v Medzilaborciach. Dôvod – rekonštrukcia HP v Medzilaborciach. - IV.L S dosp. 2.k Soľ – Radvaň sa odohrá 2.8.2017 o 17,00 hod. v Bystrom. Dôvod – rekonštrukcia HP. - V.L KG dosp. 1.k Poproč – Kokšov-Bakša sa odohrá 6.8.2017 v UHČ v Kokšov-Bakši a 14.k Kokšov-Bakša – Poproč sa odohrá v Poproči. Poproč 10 €. - IV.L J dosp. Geča odohrá svoje domáce stretnutie v 1.kole Geča - Sokoľany o 17,00 hod. - V.L KG dosp. 2.k Ždaňa – Čečejovce sa odohrá 13.8.2017 v UHČ v Čečejovciach a 15.k Čečejovce – Ždaňa sa odohrá v Ždani. Dôvod – rekonštrukcia HP v Ždani. - V.L KG dosp. 4.k Ždaňa – Slávia TU KE sa odohrá 27.8.2017 v UHČ na Slávií TU KE a 17.k Slávia TU KE – Ždaňa sa odohrá v Ždani. Dôvod – rekonštrukcia HP v Ždani. - V.L Z dosp. 1.k Streda n/B – Kr. Chlmec sa odohrá v UHČ v Kráľovskom Chlmci a 14.k Kr. Chlmec – Streda n/B sa odohrá v Strede n/B. Streda n/B 20 €. - V.L VD dosp. 3.k Jasenov – Vyšný Žipov sa odohrá 19.8.2017 o 13,00 hod. - V.L Š dosp. 2.kolo Kamenica – Dubinné sa odohrá 13.8.2017 o 10,30 hod. - V.L Š dosp. 2.k Malý Šariš – Čirč sa odohrá 13.8.2017 v UHČ v Čirči a 15.k Čirč – Malý Šariš sa odohrá v Malom Šariši. Čirč 10 €. - V.L PT dosp. 4.k Ľubica – Harichovce sa odohrá 12.8.2017 o 17,00 hod. Ľubica 10 €. - II.L SMD FK Spišská Belá odohrá svoje domáce stretnutia v nedeľu o 10,00 a 12,15 hod. Sp. Belá 10 €. - II.L SMD sk. B 2.k Stropkov – Vranov sa odohrá 9.8.2017 o 10,00 a 12,15 hod. Stropkov 10 €. - III.L Z dor. 1.k Kr. Chlmec – Nacina Ves sa odohrá 29.8.2017 o 14,00 hod. Kr. Chlmec 5 €. - III.L ŠD dor. Bardejovská nová Ves odohrá svoje domáce stretnutia v Kurime v sobotu v UHČ. - III.L Š dor. MFK Sabinov odohrá svoje domáce stretnutia v sobotu o 10,00 hod. Sabinov 10 €. - III.L Š dor. 1.k Čirč – FAMT Prešov sa odohrá 9.8.2017 o 17,30 hod. FAMT Prešov 10 €. - III.L PT dor. FK Spišské Vlachy odohrajú svoje plánované domáce stretnutia v jesennej časti SR do 24.9.2017 na ihriskách súperov. Dôvod – rekonštrukcia HP v Spišských Vlachoch. - III.L PT dor. Vysoké Tatry odohrajú svoje domáce stretnutia v sobotu v UHČ dospelých na UT. - III.L PT dor. 1.k Vikartovce – Smižany sa odohrá v Smižanoch a 14.kolo vo Vikartovciach. Dôvod – oprava HP. - III.L PT dor. 3.k Vikartovce – Vysoké Tatry sa odohrá vo V. Tatrách a 16.kolo vo Vikartovciach. - II.L SMŽ skup. „A“ Galaktik Košice odohrajú svoje domáce stretnutia na ihrisku ZŠ Družicová. - II.L SMŽ sk.A 1.k Lokomotíva KE B – Benecol KE sa odohrá 30.8.2017 o 10,00 a 11,45 hod. - II.L SMŽ skup. „B“ FAMT Prešov odohrá svoje domáce stretnutia v nedeľu o 9,00 a 10,45 hod. v Záborskom. - II.L SMŽ sk. „B“ 1.k Svidník – Ľubotice sa odohrá 30.8.2017 o 15,00 a 16,45 hod. - II.L SMŽ sk. „B“ 1.k Giraltovce – Medzilaborce sa odohrá 23.8.2017 o 10,00 a 11,45 hod. 4. ŠTK schvaľuje odohrávanie domácich stretnutí FK Vysoké Tatry vo všetkých kategóriách na HP s UT. 5. ŠTK schvaľuje odohrávanie domácich stretnutí pre mládežnícke družstvá 1.FK Svidník v prípade nepriaznivého počasia na ihrisku v Stročíne alebo Mestisku. 1.FK Svidník túto zmenu oznámi súperovi minimálne deň vopred. Zraz družstiev a delegovaných osôb na ihrisku vo Svidníku. 6. ŠTK schvaľuje pre mládežnícke stretnutia: FK Giraltovce v prípade nepriaznivého počasia náhradnú hraciu plochu v Kalništi. Zraz družstiev a delegovaných osôb na ihrisku v Giraltovciach. ŠK Odeva Lipany v prípade nepriaznivého počasia náhradnú HP pre II.L SMD UT na ZŠ Komenského a ihrisko v Ďačove. Zraz družstiev na štadióne v Lipanoch. 7. ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstiev žiakov: - Slavoj Kráľovský Chlmec zo súťaže II.L SMŽ skup. „A“. - Raslavice zo súťaže II.L SMŽ skup. „B“. 8. Na základe odhlásenia družstva Kr. Chlmca zo súťaže, ŠTK vykonala prežrebovanie II.L SMŽ skup. „A“ preradením Lokomotívy Košice B do „A“ skup. a v „B“ skupine majú súperi po Lokomotíve B voľno.
Rozhodnutie: VsFZ-STK-2017/2018-0008
Dátum zaevidovania: 30.07.2017 15:35
Dátum vyriešenia: 31.07.2017 20:58
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
20 EUR 30.07.2017 15:37
20 EUR 30.07.2017 15:38
10 EUR 30.07.2017 15:39
20 EUR 30.07.2017 15:41
10 EUR 30.07.2017 15:41
10 EUR 30.07.2017 15:42
10 EUR 30.07.2017 15:43
10 EUR 30.07.2017 15:44
5 EUR 30.07.2017 15:45
10 EUR 30.07.2017 15:46
10 EUR 30.07.2017 15:47