Športovo-technická komisia
VsFZ-STK-2017/2018-0002
RS 2017/2018 čl.7 Hosp. náležitosti IV.L
RS 2017/2018 čl.7 Hosp. náležitosti a) IV.Liga 1.časť štartovného - 450 €
Rozhodnutie: VsFZ-STK-2017/2018-0002
Dátum zaevidovania: 19.07.2017 12:08
Dátum vyriešenia: 19.07.2017 12:25
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
450 EUR 19.07.2017 12:08
450 EUR 19.07.2017 12:08
450 EUR 19.07.2017 12:09
450 EUR 19.07.2017 12:09
450 EUR 19.07.2017 12:09
450 EUR 19.07.2017 12:10
450 EUR 19.07.2017 12:10
450 EUR 19.07.2017 12:10
450 EUR 19.07.2017 12:11
450 EUR 19.07.2017 12:11
450 EUR 19.07.2017 12:15
450 EUR 19.07.2017 12:16
450 EUR 19.07.2017 12:16
450 EUR 19.07.2017 12:16
450 EUR 19.07.2017 12:17
450 EUR 19.07.2017 12:17
450 EUR 19.07.2017 12:18
450 EUR 19.07.2017 12:19
450 EUR 19.07.2017 12:19
450 EUR 19.07.2017 12:19
450 EUR 19.07.2017 12:20
550 EUR 19.07.2017 12:20
450 EUR 19.07.2017 12:21
450 EUR 19.07.2017 12:21
450 EUR 19.07.2017 12:21
450 EUR 19.07.2017 12:22
450 EUR 19.07.2017 12:22
450 EUR 19.07.2017 12:22
450 EUR 19.07.2017 12:23
450 EUR 19.07.2017 12:23
450 EUR 19.07.2017 12:23
450 EUR 19.07.2017 12:23