Disciplinárna komisia
VsFZ-DK-2019/2020-0022
ÚS DK zo dňa 06.12.2019
DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Prešov pokutu 100+20€ podľa čl.57/1b,2, za použitie pyrotechniky divákmi počas stretnutia III. ligy: Prešov – Giraltovce. • FK Kráľovský Chlmec upozornenie + 10€ na správanie sa divákov v stretnutí IV. Ligy J: Pavlovce nad Uhom – Kráľovský Chlmec. DK VsFZ berie na vedomie písomné vyjadrenie FK TATRA Sokoľany a hráča čl.11 Ladislav Majoroš 1206149. Bez prijatia ďalších disciplinárnych opatrení. DK VsFZ berie na vedomie stanovisko klubu TJ Slavoj Kráľovský Chlmec a ďalej pokračuje v šetrení. DK VsFZ berie na vedomie odvolanie OŠK Pavlovce nad Uhom a p. Jozef Badi. Odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl.84/8 DP predkladá vec Odvolacej komisii VsFZ. DK VsFZ berie na vedomie podnet FK Demjata, bez prijatia ďalších disciplinárnych opatrení. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: VsFZ-DK-2019/2020-0022
Dátum zaevidovania: 16.12.2019 13:22
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
20 EUR 16.12.2019 13:23
10 EUR 16.12.2019 13:24
POKUTY