Disciplinárna komisia
VsFZ-DK-2019/2020-0021
ÚS DK zo dňa 20.11.2019
Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b: Kavulič Jozef 1289626 + 20€ (Spišská Nová Ves), Dzoblaev Azamat 1427818 + 20€ (Svidník), Mihalik Marek 1240655 + 20€ (Krompachy), Rokyta Filip 1273189 + 10€ (Spišské Podhradie), Luterančík Jaroslav 1234044 + 10€ (Záhradné), Makara Lukáš 1262821 + 10€ (Záhradné), Džubara Jozef 1202091 + 10€ (Fintice), Petruška Erik 1251370 + 10€ (Župčany), Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Rodzik René 1232612 + 20€ (Krompachy) čl.37/3, 2 stretnutia: Staš Vladimír 1077577 + 20€ (Šarišské Michaľany) čl.46/1b,2, DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Šarišské Michaľany upozornenie + 20€ za umožnenie vnesenie pyrotechniky divákmi do areálu štadióna v stretnutí III. ligy: Šarišské Michaľany – Prešov. • FK Prešov pokutu 200+20€ podľa čl.58/1b,3, za použitie pyrotechniky divákmi počas stretnutia III. ligy: Šarišské Michaľany – Prešov. DK VsFZ žiada 1.FC Tatran Prešov o podrobné písomné stanovisko k použitiu pyrotechniky divákmi v stretnutí III. ligy: Prešov – Giraltovce. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami. DK VsFZ opätovne žiada TJ Slavoj Kráľovský Chlmec o podrobné písomné stanovisko k HNS správaniu sa svojich divákov v stretnutí IV. Ligy J: Pavlovce nad Uhom – Kráľovský Chlmec. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami. DK VsFZ opätovne žiada FK TATRA Sokoľany a hráča čl.11 Ladislav Majoroš 1206149 o podrobné písomné stanovisko k správaniu sa pri schádzaní z HP. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami. DK VsFZ berie na vedomie odvolanie MFK Stará Ľubovňa. Odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl.84/8 DP predkladá vec Odvolacej komisii VsFZ. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: VsFZ-DK-2019/2020-0021
Dátum zaevidovania: 21.11.2019 14:50
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Jozef Kavulič 20 EUR 21.11.2019 14:53
Azamat Dzoblaev 20 EUR 21.11.2019 14:54
Marek Mihalik 20 EUR 21.11.2019 14:54
Filip Rokyta 10 EUR 21.11.2019 14:54
Jaroslav Luterančík 10 EUR 21.11.2019 14:55
Lukáš Makara 10 EUR 21.11.2019 14:55
Jozef Džubara 10 EUR 21.11.2019 14:55
Erik Petruška 10 EUR 21.11.2019 14:56
René Rodzik 20 EUR 21.11.2019 14:56
Vladimír Staš 20 EUR 21.11.2019 14:56
20 EUR 21.11.2019 14:56
20 EUR 21.11.2019 14:57
POKUTY