Disciplinárna komisia
VsFZ-DK-2019/2020-0020
ÚS DK zo dňa 13.11.2019
Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b: Kačír Matej 1288208 + 20€ (Spišská Nová Ves), Lukhanin Dmitriy 1406727 + 20€ (Veľké Revištia), Jusko Tomáš 1187194 + 20€ (Bardejovská Nová Ves), Vinclér Milan 1241294 + 20€ (Prešov), Dubas Alexander 1199902 + 10€ (Soľ), Chovanec Peter 1203928 + 10€ (Stará Ľubovňa), Kostič Radoslav 1200611 + 10€ (Sobrance), Berta Ladislav 1277600 + 10€ (Veľké Kapušany), Szakala Kristián 1256880 + 10€ (Veľké Kapušany), Buzoga Dominik 1235258 + 10€ (Geča), Majoroš Patrik 1260944 + 10€ (Geča), Hirjak Tomáš 1211761 + 10€ (Strážske), Mutňan Ján 1305199 + 5€ (Košická Nová Ves), SD Prokop Richard 1327307 + 5€ (Košická Nová Ves), SD Krompaský Matej 1292423 + 5€ (Sabinov), SD Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Čabala Daniel 1249509 + 20€ (Svidník) čl.37/3, Krafčík Miroslav 1255999 + 10€ (Gerlachov) čl.37/3, Klimek Miroslav 1211903 + 10€ (Čaňa) čl.46/1b,2, Majoroš Ladislav 1206149 + 10€ (Sokoľany) čl.37/3, Labun Tomáš 1149586 + 10€ (Ťahanovce) čl.37/3, Podolinský Peter 1318142 + 5€ (Spišská Belá) čl.37/3, SD Jusko Adam 1355545 + 5€ (Ľubotice) čl.37/3, SD Ridaj Kristián 1413890 + 5€ (Strážske) čl.37/3, SŽ sk.A Na obdobie: Daňo Daniel 1335218 + 5€ (Pušovce) čl.49/1b,2b, na obdobie 1 mesiac od 10.11.2019 s prerušením v prestávke, Šelestak Branislav 1373820 + 5€ (Čirč) čl.49/1b,2b, na obdobie 1 mesiac od 10.11.2019 s prerušením v prestávke, Sidor Samuel 1341592 + 5€ (Strážske) čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 10.11.2019 s prerušením v prestávke, DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Stará Ľubovňa pokutu 400+10€ podľa čl.57/1a,2, a podľa RS6 za HNS divákov, nedostatočnú US a nedostatočný videozáznam v stretnutí IV. Ligy S: Stará Ľubovňa – Gerlachov. • FK Ždaňa upozornenie + 10€ podľa čl.10, za nedostatočnú ÚS v stretnutí V. ligy KG: Ždaňa – Dvorníky-Včeláre. • FK Strážske pokutu 50€ podľa RS7j pre pokles hráčov pod 7 v stretnutí II. Ligy SŽ sk.A: Galaktik – Strážske. DK VsFZ žiada OŠFK Šarišské Michaľany a 1.FC Tatran Prešov o podrobné písomné stanovisko k použitiu pyrotechniky divákmi v stretnutí III. ligy: Šarišské Michaľany – Prešov. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami. DK VsFZ žiada TJ Slavoj Kráľovská Chlmec o podrobné písomné stanovisko k HNS správaniu sa svojich divákov v stretnutí IV. Ligy J: Pavlovce nad Uhom – Kráľovský Chlmec. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami. DK VsFZ žiada FK TATRA Sokoľany a hráča čl.11 Ladislav Majoroš 1206149 o podrobné písomné stanovisko k správaniu sa pri schádzaní z HP. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: VsFZ-DK-2019/2020-0020
Dátum zaevidovania: 14.11.2019 10:25
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Matej Kačír 20 EUR 14.11.2019 10:28
Dmitriy Lukhanin 20 EUR 14.11.2019 10:28
Tomáš Jusko 20 EUR 14.11.2019 10:28
Milan Vinclér 20 EUR 14.11.2019 10:29
Alexander Dubas 10 EUR 14.11.2019 10:29
Peter Chovanec 10 EUR 14.11.2019 10:29
Radoslav Kostič 10 EUR 14.11.2019 10:30
Ladislav Berta 10 EUR 14.11.2019 10:30
Kristián Szakala 10 EUR 14.11.2019 10:30
Dominik Buzoga 10 EUR 14.11.2019 10:30
Patrik Majoroš 10 EUR 14.11.2019 10:31
Tomáš Hirjak 10 EUR 14.11.2019 10:31
Ján Mutňan 5 EUR 14.11.2019 10:31
Richard Prokop 5 EUR 14.11.2019 10:31
Matej Krompaský 5 EUR 14.11.2019 10:32
Daniel Čabala 20 EUR 14.11.2019 10:32
Miroslav Krafčík 10 EUR 14.11.2019 10:32
Miroslav Klimek 10 EUR 14.11.2019 10:33
Ladislav Majoroš 10 EUR 14.11.2019 10:33
Tomáš Labun 10 EUR 14.11.2019 10:33
Peter Podolinský 5 EUR 14.11.2019 10:33
Adam Jusko 5 EUR 14.11.2019 10:34
Kristán Ridaj 5 EUR 14.11.2019 10:34
Daniel Daňo 5 EUR 14.11.2019 10:34
Branislav Šelestak 5 EUR 14.11.2019 10:34
Samuel Sidor 5 EUR 14.11.2019 10:35
10 EUR 14.11.2019 10:36
10 EUR 14.11.2019 10:36
POKUTY