Disciplinárna komisia
VsFZ-DK-2019/2020-0019
ÚS DK zo dňa 06.11.2019
Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b: Šoltés Tomáš 1196821 + 20€ (Spišská Nová Ves), Krafčík Marek 1291250 + 20€ (Plavnica), Hazrolli Arben 1240673 + 20€ (Krompachy), Tropp Mario 1193641 + 20€ (Poprad), Ujčík Róbert 1182016 + 20€ (Poprad), Grejták Norbert 1295608 + 20€ (Prešov), Kolpák Patrik 1234993 + 10€ (Sabinov), Haščák Dávid 1295675 + 10€ (Raslavice), Vasiľko Pavol 1235327 + 10€ (Raslavice), Škvarla Gabriel 1143808 + 10€ (Raslavice), Ezeagu Ikechukwu 1412058 + 10€ (Pavlovce nad Uhom), Hreško Martin 1159314 + 10€ (Sobrance), Bdžoch Tomáš 1228135 + 10€ (Rudňany), Kopas Slavomír 1223654 + 10€ (Geča), Ružička Ladislav 1188312 + 10€ (Kokšov – Bakša), Stoľar Ivan 1171335 + 10€ (Kokšov – Bakša), Gluchman Gerhard 1181981 + 10€ (Perín), Dzureň Peter 1166315 + 10€ (Poproč), Labič Lukáš 1195950 + 10€ (Ždaňa), Žiga Jozef 1330395 + 10€ (Čečejovce), Rencsok Jozef 1145765 + 10€ (Krásnohorské Podhradie), Matús Erik 1259843 + 10€ (Kamenica nad Cirochou), Orosi Matúš 1224177 + 10€ (Čierne nad Topľou), Počurek Martin 1265295 + 10€ (Šiba), Seman Marek 1076346 + 10€ (Ražňany), Kostolník Viliam 1258312 + 10€ (Chminianska Nová Ves), Valkučák Marián 1321734 + 10€ (Gaboltov), Čech Adam 1290937 + 10€ (Olcnava), Jusko Šimon 1318077 + 5€ (KAC Košice), MD Tokarčík Mário 1325925 + 5€ (Gemerská Poloma), KG Šimko Dávid 1372568 + 5€ (Sokoľany), KG Macko Jozef 1271738 + 5€ (Vojčice), Z Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Miženko Roman 1295876 + 10€ (Gerlachov) čl.37/3, Weiss Dávid 1268042 + 10€ (Svit) čl.37/3, Stankovič Miroslav 1280157 + 10€ (Kechnec) čl.46/1b,2, Galambos Gergo 1257686 + 10€ (Kráľovský Chlmec) čl.37/3, Labič Lukáš 1195950 + 10€ (Ždaňa) čl.46/1b,2, - odborné stanovisko KR VsFZ, Fedor Norbert 1163416 + 10€ (Dvorníky – Včeláre) čl.37/3, - na základe správy DS a odborného stanoviska KR VsFZ, Hanych Vitaliy 1368958 + 10€ (Vinné) čl.46/1a,2, Muszka Štefan 1315224 + 10€ (Streda nad Bodrogom) čl.37/3, Kopčo Jozef 1302740 + 10€ (Sečovská Polianka) čl.37/3, Guľák Marián 1237434 + 10€ (Stakčín) čl.45/1,2a, Koťo Dávid 1331595 + 5€ (Strážske) čl.37/3, Z Sopko Jakub 1388602 + 5€ (Fintice) čl.46/1b,2, Š Uličný Pavol 1294482 + 5€ (Chminianska Nová Ves) čl.46/1b,2, Š Vujčik Tomáš 1378826 + 5€ (Spišské Vlachy) čl.37/3, PT Na obdobie: Vislay Alfonz 1111543 + 10€ (Dvorníky – Včeláre) čl.48/1c,2b, na obdobie 2 týždňov od 04.11.2019 s prerušením v prestávke, - na základe správy DS a odborného stanoviska KR VsFZ, Duška Miloš 1278604 + 10€ (Lastomír) čl.48/1c,2b, na obdobie 2 týždňov od 04.11.2019 s prerušením v prestávke, Kaleja František 1375430 + 5€ (Hermanovce) čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 03.11.2019 s prerušením v prestávke, DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2: Sykora Dominik 1330222 + 10€ (Stará Ľubovňa) 1 týždeň do 30.06.2020, Potoma Róbert 1085542 + 10€ (Medzilaborce) 1 stretnutie do 30.06.2020, Pavlík Kamil 1145617 + 10€ (Medzilaborce) 1 týždeň do 30.06.2020, DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Čierna nad Tisou pokutu 100+10€ podľa čl.57/1a,2, za HNS divákov počas stretnutia V. ligy Z: Čierna nad Tisou – Lastomír. • FK Gaboltov pokutu 100€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutí IV. ligy SD sk.ŠD: Jasenov – Gaboltov. DK VsFZ berie na vedomie písomné vyjadrenia zo stretnutia IV. ligy S: Stará Ľubovňa – Gerlachov. DK VsFZ uvoľňuje predbežné ochranné opatrenia. DK VsFZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 13.11.2019 o 16:30 hod. aktérov stretnutia IV. ligy S: Stará Ľubovňa – Gerlachov, R – Zemčák Stanislav, AR1 – Svat Lukáš, AR2 – Marušinová Mária, DZ – Lacko Ján, HU – Tokarčík František, VD – Mindžák Martin, KD – Kostorko Jozef, TD – Solotruk Marián, ATD – Fröhlich Ján, hráča D č.17 Lapoš Róbert, uporiadateľa č.7 Demčák Miroslav. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami. DK VsFT žiada TJ HORNÁD Ždaňa o podrobné písomné stanovisko k divákovi na HP počas stretnutia V. ligy KG: Ždaňa – Dvorníky-Včeláre. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami. DK VsFZ berie na vedomie odvolanie MFK Gelnica. Odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovuje a podľa čl.84/8 DP predkladá vec odvolacej komisii VsFZ. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: VsFZ-DK-2019/2020-0019
Dátum zaevidovania: 08.11.2019 10:07
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Tomáš Šoltés 20 EUR 08.11.2019 10:29
Marek Krafčík 20 EUR 08.11.2019 10:29
Arben Hazrolli 20 EUR 08.11.2019 10:29
Mario Tropp 20 EUR 08.11.2019 10:31
Róbert Ujčík 20 EUR 08.11.2019 10:31
Norbert Grejták 20 EUR 08.11.2019 10:31
Patrik Kolpák 10 EUR 08.11.2019 10:32
Dávid Haščák 10 EUR 08.11.2019 10:32
Pavol Vasiľko 10 EUR 08.11.2019 10:33
Gabriel Škvarla 10 EUR 08.11.2019 10:33
Ikechukwu Ezeagu 10 EUR 08.11.2019 10:33
Martin Hreško 10 EUR 08.11.2019 10:33
Tomáš Bdžoch 10 EUR 08.11.2019 10:34
Slavomír Kopas 10 EUR 08.11.2019 10:34
Ladislav Ružička 10 EUR 08.11.2019 10:43
Ivan Stoľar 10 EUR 08.11.2019 10:44
Gerhard Gluchman 10 EUR 08.11.2019 10:44
Peter Dzureň 10 EUR 08.11.2019 10:45
Lukáš Labič 10 EUR 08.11.2019 10:45
Jozef Žiga 10 EUR 08.11.2019 10:45
Jozef Rencsok 10 EUR 08.11.2019 10:46
Erik Matús 10 EUR 08.11.2019 10:47
Matúš Orosi 10 EUR 08.11.2019 10:48
Martin Počurek 10 EUR 08.11.2019 10:48
Marek Seman 10 EUR 08.11.2019 10:48
Viliam Kostolník 10 EUR 08.11.2019 10:50
MARIAN VALKUČÁK 10 EUR 08.11.2019 10:50
Adam Čech 10 EUR 08.11.2019 10:50
Šimon Jusko 5 EUR 08.11.2019 10:51
Mário Tokarčík 5 EUR 08.11.2019 10:51
Dávid Šimko 5 EUR 08.11.2019 10:51
Jozef Macko 5 EUR 08.11.2019 10:51
Roman Miženko 10 EUR 08.11.2019 13:39
Dávid Weiss 10 EUR 08.11.2019 13:40
Miroslav Stankovič 10 EUR 08.11.2019 13:41
Gergo Galambos 10 EUR 08.11.2019 13:41
Lukáš Labič 10 EUR 08.11.2019 13:41
Norbert Fedor 10 EUR 08.11.2019 13:43
Vitaliy Hanych 10 EUR 08.11.2019 13:43
Štefan Muszka 10 EUR 08.11.2019 13:44
Jozef Kopčo 10 EUR 08.11.2019 13:44
Marián Guľák 10 EUR 08.11.2019 13:44
Dávid Koťo 5 EUR 08.11.2019 13:45
Jakub Sopko 5 EUR 08.11.2019 13:45
Pavol Uličný 5 EUR 08.11.2019 13:45
Tomáš Vujčik 5 EUR 08.11.2019 13:46
Alfonz Vislay 10 EUR 08.11.2019 13:46
Miloš Duška 10 EUR 08.11.2019 13:46
Frantisek Kaleja 5 EUR 08.11.2019 13:47
Dominik Sykora 10 EUR 08.11.2019 13:48
Róbert Potoma 10 EUR 08.11.2019 13:48
Kamil Pavlík 10 EUR 08.11.2019 13:48
10 EUR 08.11.2019 13:49
POKUTY