Disciplinárna komisia
VsFZ-DK-2019/2020-0018
ÚS DK zo dňa 30.10.2019
Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b: Kovalčík Roman 1229761 + 20€ (Humenné), Ruskovský Pavol 1154543 + 20€ (Humenné), Svistun Frederik 1272599 + 20€ (Snina), Berecký Michal 1231915 + 20€ (Plavnica), Kinský Matej 1300134 + 10€ (Stará Ľubovňa), Sťastný Filip 1299910 + 10€ (Stará Ľubovňa), Marcinko Rastislav 1305288 + 10€ (Nižný Hrušov), Ihnát Tomáš 1273015 + 10€ (Sobrance), Horňák Roland 1384566 + 10€ (Sokoľany), Dolgoš Radek 1264200 + 10€ (Cejkov), Demko Roland 1225052 + 10€ (Ždaňa), Halaburka Daniel 1266669 + 10€ (Stakčín), Belej Patrik 1320896 + 10€ (Kluknava), Gordoň Filip 1336504 + 5€ (Janočko Academy), SD Hammer Daniel 1350582 + 5€ (Raslavice), ŠD Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Bellás Pavol 1277364 + 20€ (Vranov nad Topľou) čl.37/3, Gužiňák Dávid 1278661 + 20€ (Veľké Revištia) čl.37/3, Bujnovský Adam 1234343 + 10€ (Fintice) čl.37/3, Kosturko Matúš 1300196 + 10€ (Gerlachov) čl.37/3, - odborné stanovisko KR VsFZ Beck Samuel 1189825 + 10€ (Medzev) čl.37/3, Palko Tibor 1249898 + 10€ (Ťahanovce) čl.37/3, Rybár Rudolf 1280407 + 10€ (Dvorníky – Včeláre) čl.37/3, Stoľár Martin 1139802 + 10€ (Kokšov – Bakša) čl.37/3, Demeter Stanislav 1225120 + 10€ (Petrovce nad Laborcom) čl.37/3, Kuzma Tomáš 1230693 + 10€ (Petrovce nad Laborcom) čl.37/3, Argay Ľubomír 1236040 + 10€ (Budkovce) čl.37/3, Hirko Kristián 1258943 + 10€ (Sečovská Polianka) čl.37/3, Kaminský Patrik 1101385 + 10€ (Ražňany) čl.37/3, Molnár Miloš 1233638 + 10€ (Veľký Šariš) čl.45/1,2a, Drevko Filip 1268655 + 10€ (Vikartovce) čl.37/3, Cisko Miloslav 1267933 + 10€ (Spišská Stará Ves) čl.37/3, Plavec Róbert 1251274 + 10€ (Spišská Stará Ves) čl.37/3, Kálmán Alex 1286099 + 5€ (Borša) čl.37/3, Z Fedor-Baláž Daniel 1290087 + 5€ (Šiba) čl.37/3, ŠD Kubičko Tomáš 1294415 + 5€ (Chminianska Nová Ves) čl.37/3, Š Horoščák Samuel 1344455 + 5€ (Fintice) čl.37/3, Š Kohút Adrián 1322840 + 5€ (Vikartovce) čl.37/3, PT Na obdobie: Sykora Dominik 1330222 + 10€ (Stará Ľubovňa) čl.48/1c,2b, na obdobie 2 týždňov od 28.10.2019 do 11.11.2019, Gaľo Vladimír 1141789 (Nacina Ves) čl.40/3, na obdobie 1 týždňa od 28.10.2019 do 04.11.2019, - podmienka z ÚS zo dňa 18.09.2019, DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Spišské Vlachy upozornenie + 10€ podľa čl.10, za použitie pyrotechniky divákmi počas stretnutia IV. ligy J: Spišské Vlachy – Kráľovský Chlmec. • FK Hencovce upozornenie + 10€ podľa čl.10, za NS divákov počas V. ligy VD: Hencovce – Borov. • FK Hencovce pokarhanie + 11€ podľa čl.11, za HNS HU voči DO počas V. ligy VD: Hencovce – Borov. DK VsFZ zároveň udeľuje disciplinárne sankcie pozastavenie výkonu funkcie p. Tomáš Marek + 10€ na obdobie 3 týždňov od 21.10.2019 do 11.11.2019 podľa 48/1c,2b. • FK Sečovská Polianka upozornenie + 10€ podľa čl.11, za HNS fyzioterapeuta voči DO počas V. ligy VD: Sačurov – Sečovská Polianka. DK VsFZ zároveň udeľuje disciplinárne sankcie pozastavenie výkonu funkcie p. Vaľovčin Marek1264350 + 10€ na obdobie 3 týždňov od 28.10.2019 s prerušením v prestávke podľa 48/1c,2b. • FK Gelnica pokutu 200+10€ podľa čl.58/1a,3, za HNS divákov v stretnutí V. ligy PT: Nálepkovo – Gelnica. DK VsFZ uznáva telesné napadnutie delegovanej osoby divákom v priestoroch určených počas stretnutia V. ligy Š: Čirč – Chminianska Nová Ves. DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie TJ Družstevník Čirč pokutu 600+10€ a uzavretie ihriska na 1 stretnutie nepodmienečne (najbližšie domáce stretnutie odohrá min. 15km od štadióna v Čirči) a kontumuje stretnutie na 0:3k. podľa čl.57/1f,2,3b. DK VsFZ uznáva telesné napadnutie delegovanej osoby divákom v priestoroch určených počas stretnutia III. ligy SD: Giraltovce – Sabinov. DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie MFK Slovan Giraltovce pokutu 450+5€ a uzavretie ihriska na 1 stretnutie nepodmienečne (najbližšie domáce stretnutie odohrá min. 10km od štadióna v Giraltovciach) a kontumuje stretnutie na 0:3k. podľa čl.57/1f,2,3b. Zároveň udeľuje disciplinárne sankcie zákaz vstupu na štadióny v stretnutiach MFK Slovan Giraltovce riadených VsFZ p. Belák Ján 1016834 + 5€ na obdobie 11 mesiacov od 23.10.2019 do 23.09.2020 podľa čl.58/1e,4 a čl.20. DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči MFK Stará Ľubovňa zo stretnutia IV. ligy S: Stará Ľubovňa – Gerlachov. DK VsFZ ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení športovej činnosti a pozastavení funkcie hráčovi – Lapoš Róbert 1229984, trénerovi – Solotruk Marián 1062105 , asistentovi trénera – Fröhlich Ján 1065896 a usporiadateľovi – Demčák podľa čl.43/1,2a,4 od 28.10.2019, zároveň DK VsFZ žiada o podrobné písomné stanovisko menovaných k svojmu správaniu. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami. DK VsFZ žiada Čierna nad Tisou o podrobné písomné stanovisko k neoznačenej ÚS a správaniu divákov počas stretnutia a V. ligy Z: Čierna nad Tisou – Lastomír. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami. DK VsFZ berie na vedomie podnet FK 1931 Hranovnica. Bez prijatia ďalších opatrení. DK VsFZ na základe návrhu Komisie rozhodcov VsFZ upúšťa od pozastavenia športovej činnosti hráča Pál Kristián 1420014 (Stropkov) zo stretnutia III. ligy: Veľké Revištia - Stropkov. DK VsFZ zamieta odvolanie Janočko Academy. DK VsFZ odstupuje Janočko Academy Odvolacej komisii. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: VsFZ-DK-2019/2020-0018
Dátum zaevidovania: 31.10.2019 10:13
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Roman Kovalčík 20 EUR 31.10.2019 10:14
Pavol Ruskovský 20 EUR 31.10.2019 10:15
Frederik Svistun 20 EUR 31.10.2019 10:15
Michal Berecký 20 EUR 31.10.2019 10:15
Matej Kinský 10 EUR 31.10.2019 10:16
Filip Sťastný 10 EUR 31.10.2019 10:16
Rastislav Marcinko 10 EUR 31.10.2019 10:16
Tomáš Ihnát 10 EUR 31.10.2019 10:17
Roland Horňák 10 EUR 31.10.2019 10:17
Radek Dolgoš 10 EUR 31.10.2019 10:17
Roland Demko 10 EUR 31.10.2019 10:18
Daniel Halaburka 10 EUR 31.10.2019 10:18
Patrik Belej 10 EUR 31.10.2019 10:19
Filip Gordoň 5 EUR 31.10.2019 10:19
Daniel Hammer 5 EUR 31.10.2019 10:20
Pavol Bellás 20 EUR 31.10.2019 10:20
Dávid Gužiňák 20 EUR 31.10.2019 10:21
Adam Bujnovský 10 EUR 31.10.2019 10:21
Matúš Kosturko 10 EUR 31.10.2019 10:21
Samuel Beck 10 EUR 31.10.2019 10:21
Tibor Palko 10 EUR 31.10.2019 10:22
Rudolf Rybár 10 EUR 31.10.2019 10:22
Martin Stoľár 10 EUR 31.10.2019 10:22
Stanislav Demeter 10 EUR 31.10.2019 10:23
Tomáš Kuzma 10 EUR 31.10.2019 10:23
Ľubomír Argay 10 EUR 31.10.2019 10:24
Kristián Hirko 10 EUR 31.10.2019 10:24
Patrik Kaminský 10 EUR 31.10.2019 10:25
Miloš Molnár 10 EUR 31.10.2019 10:25
Filip Drevko 10 EUR 31.10.2019 10:26
Miloslav Cisko 10 EUR 31.10.2019 10:26
Róbert Plavec 10 EUR 31.10.2019 10:27
Alex Kálmán 5 EUR 31.10.2019 10:27
Daniel Fedor-Baláž 5 EUR 31.10.2019 10:27
Tomáš Kubičko 5 EUR 31.10.2019 10:28
Samuel Horoščák 5 EUR 31.10.2019 10:28
Adrián Kohút 5 EUR 31.10.2019 10:28
Dominik Sykora 10 EUR 31.10.2019 10:29
10 EUR 31.10.2019 11:03
10 EUR 31.10.2019 11:04
10 EUR 31.10.2019 11:04
10 EUR 31.10.2019 11:04
10 EUR 31.10.2019 11:04
Marek Vaľovčin 10 EUR 31.10.2019 11:05
10 EUR 31.10.2019 11:05
10 EUR 31.10.2019 11:05
5 EUR 31.10.2019 11:05
Ján Belak 5 EUR 31.10.2019 11:06
POKUTY