Disciplinárna komisia
VsFZ-DK-2019/2020-0017
ÚS DK zo dňa 23.10.2019
Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b: Sidor Martin 1278171 + 20€ (Humenné), Pangrác Piter Ľubomír 1299096 + 20€ (Bardejovská Nová Ves), Guziar Alex 1244565 + 10€ (Svit), Šipoš Dávid 1288534 + 10€ (Kechnec), Figura Marek 1201485 + 10€ (Geča), Hríb Róbert 1223657 + 10€ (Budimír), Turčík Peter 1263730 + 10€ (Petrovce nad Laborcom), Suchanič Vladimír 1206810 + 10€ (Kamenica nad Cirochou), Béreš Kristián 1282502 + 5€ (Janočko Academy), SD Hajduk Ján 1290936 + 5€ (Bardejovská Nová Ves), ŠD Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Weiss Dávid 1268042 + 10€ (Svit) čl.37/3, Filipović Uroš 1375035 + 10€ (Záhradné) čl.37/3, Gajdoš Ján 1342175 + 10€ (Seňa) čl.37/3, Gaľo Vladimír 1141789 + 10€ (Nacina Ves) čl.46/1b,2, Puškaš Tomáš 1237477 + 10€ (Michaľany) čl.37/3, Goroľ Ján 1320174 + 10€ (Čierne nad Topľou) čl.37/3, Kostur Martin 1334716 + 10€ (Spišská Stará Ves) čl.46/1b,2, Bártfay Andrej 1356110 + 5€ (Veľké Kapušany) čl.37/3, Z Ferko Róbert 1336285 + 5€ (Hermanovce) čl.37/3, Š Kamenický Tobiáš 1328534 + 5€ (Smižany) čl.46/1b,2, PT Papcun Markus 1360799 + 5€ (Krompachy) čl.37/3, MŽ sk.D 2 stretnutia: Cap Rudolf 1287965 + 5€ (Borša) čl.49/1a,2a, Z 3 stretnutia: Potoma Róbert 1085542 + 10€ (Medzilaborce) čl.49/1a,2a, Na obdobie: Pavlík Kamil 1145617 + 10€ (Medzilaborce) čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 21.10.2019 do 11.11.2019, DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2: Čigaš Ondrej 1215512 + 10€ (Ždaňa) 1 týždeň do 30.06.2020, Sarvaš Adam 1280613 + 10€ (Košická Nová Ves) 1 týždeň do 30.06.2020, Kostelnik Radovan 1288412 + 10€ (Široké) 1 týždeň do 30.06.2020, DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Sabinov pokuta 150+10€ podľa čl.57/1a,2, za HNS divákov počas a po stretnutí IV. ligy S: Sabinov – Župčany. • FK Úpor pokarhanie + 10€ podľa čl.11, za vykázanie z lavičky a HNS voči DO počas V. ligy Z: Úpor – Vinné. DK VsFZ zároveň udeľuje disciplinárne sankcie pozastavenie výkonu funkcie p. Michalec Miroslav 1124036 + 10€ na obdobie 3 týždňov od 14.10.2019 do 04.11.2019 podľa 48/1c,2b. • FK Kendice pokutu 50€ podľa čl.12, za organizačné nedostatky pred stretnutím V. ligy Š: Kendice – Šiba. - na návrh ŠTK VsFZ. • FK Zborov pokuta 100€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutí IV. ligy SD sk.ŠD: Raslavice – Zborov. • FK Zborov pokutu 300€ podľa RS 7 za odstúpenie zo súťaže IV. ligy SD sk.ŠD. • FK Plavnica pokuta 100€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutí IV. ligy SD sk.Š: Uzovce – Plavnica. DK VsFZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 30.10.2019 o 17:00 hod. aktérov stretnutia V. ligy Š: Čirč – Chminianska Nová Ves, R – Tomáš Marek, AR1 – Lelko Peter, AR2 – Petruľa Dávid, DZ – Tkáč Marián, HU – Didik Michal, VD – Krompaščík Ján, KD – Dirga Milan, VH – Kalina Pavol, KH – Fedor Patrik. DK VsFZ žiada menovaných o podrobné písomné stanovisko k incidentu pri schádzaní z HP v polčasovej prestávke, zároveň DK VsFZ žiada TJ DRUŽSTEVNÍK Čirč o identifikáciu osôb z incidentu. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami. DK VsFZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 30.10.2019 o 17:30 hod. aktérov stretnutia III. ligy SD: Giraltovce – Sabinov, R – Vrábeľ Matej Ladislav, AR1 – Suchanič Kristián, HU – Breniš Jaroslav, VD – Dvorský Miroslav, KD – Hudáček Jozef, VH – Ferenc Ivan, KH – Demko Daniel a p. Belák Ján. DK VsFZ žiada menovaných o podrobné písomné stanovisko k incidentu v priestoroch určených v polčasovej prestávke. Zároveň DK VsFZ ukladá p. Belák Ján predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v zákaze vstupu do priestorov určených v stretnutiach VsFZ. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami. DK VsFZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 30.10.2019 o 18:00 hod. aktérov stretnutia V. ligy PT: Nálepkovo – Gelnica, R – Turcsányi Marek, AR – Haviarik Slavomír, DZ – Chmura Pavol, HU – Tiburák Rasťo, štatutára MFK Gelnica a p. Tomaško Dušan (Gelnica). Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami. DK VsFZ žiada 1. ŠK TATRAN Spišské Vlachy o podrobné písomné stanovisko k použitiu pyrotechniky divákmi v stretnutí IV. ligy J: Spišské Vlachy – Kráľovský Chlmec. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami. DK VsFZ žiada OFK Hencovce o podrobné písomné stanovisko k HNS divákov počas a po stretnutí V. ligy VD: Hencovce – Borov. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami. DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči hlavnému usporiadateľovi p. Tomáš Marek (Hencovce), menovanému ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu funkcie podľa čl.43/1,2a,4 od 21.10.2019 a zároveň menovaného žiada o podrobné písomné stanovisko k svojmu HNS v stretnutí V. ligy VD: Hencovce – Borov. DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči trénerovi p. Vaľovčin Marek1264350 (Sečovská Polianka), menovanému ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu funkcie podľa čl.43/1,2a,4 od 21.10.2019 a zároveň menovaného žiada o podrobné písomné stanovisko k svojmu HNS a vykázaniu z lavičky v stretnutí V. ligy VD: Sačurov – Sečovská Polianka. DK VsFZ na základe odvolania Janočko Academy a podnetu ŠTK VsFZ reviduje svoje rozhodnutie z ÚS zo dňa 16.10.2019 a znižuje udelenú sankciu z 250€ na 150€. DK VsFZ na základe predložených materiálov FK Družstevník Plavnica (doklad o prevodnom príkaze), DK VsFZ konštatuje, že došlo k vyrovnaniu pohľadávok za transfer hráča (Poloha Martin 1209066). FK Gerlachov poplatok + 10€. DK VsFZ na základe návrhu Komisie rozhodcov VsFZ upúšťa od pozastavenia športovej činnosti hráča Manik Samuel 1349392 (Raslavce) zo stretnutia IV. ligy S: Soľ – Raslavice. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: VsFZ-DK-2019/2020-0017
Dátum zaevidovania: 24.10.2019 10:13
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Martin Sidor 20 EUR 24.10.2019 10:15
Ľubomír Pangrác Piter 20 EUR 24.10.2019 10:15
Alex Guziar 10 EUR 24.10.2019 10:15
Dávid Šipoš 10 EUR 24.10.2019 10:16
Marek Figura 10 EUR 24.10.2019 10:16
Róbert Hríb 10 EUR 24.10.2019 10:16
Peter Turčík 10 EUR 24.10.2019 10:17
Vladimír Suchanič 10 EUR 24.10.2019 10:18
Kristián Béreš 5 EUR 24.10.2019 10:18
Ján Hajduk 5 EUR 24.10.2019 10:18
Dávid Weiss 10 EUR 24.10.2019 10:19
Uroš Filipović 10 EUR 24.10.2019 10:19
Ján Gajdoš 10 EUR 24.10.2019 10:19
Vladimír Gaľo 10 EUR 24.10.2019 10:20
Tomáš Puškaš 10 EUR 24.10.2019 10:20
Ján Goroľ 10 EUR 24.10.2019 10:20
Martin Kostur 10 EUR 24.10.2019 10:21
Andrej Bártfay 5 EUR 24.10.2019 10:21
Róbert Ferko 5 EUR 24.10.2019 10:22
Tobiaš Kamenický 5 EUR 24.10.2019 10:22
Markus Papcun 5 EUR 24.10.2019 10:28
Rudolf Cap 5 EUR 24.10.2019 10:28
Róbert Potoma 10 EUR 24.10.2019 10:28
Kamil Pavlík 10 EUR 24.10.2019 10:29
Ondrej Čigáš 10 EUR 24.10.2019 10:30
Adam Sarvaš 10 EUR 24.10.2019 10:30
Radovan Kostelnik 10 EUR 24.10.2019 10:30
10 EUR 25.10.2019 09:50
10 EUR 25.10.2019 09:51
Miroslav Michalko 10 EUR 25.10.2019 09:51
Martin Poloha 10 EUR 25.10.2019 09:54
POKUTY