Disciplinárna komisia
VsFZ-DK-2019/2020-0016
ÚS DK zo dňa 16.10.2019
Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b: Tkáč Tomáš 1288225 + 20€ (Spišská Nová Vec), Dický Róbert 1252499 + 20€ (Snina), Pekár Jozef 1209010 + 20€ (Plavnica), Šimko Lukáš 1283130 + 20€ (Prešov), Miženko Roman 1295876 + 10€ (Gerlachov), Kolpák Ľubomír 1219304 + 10€ (Sabinov), Pavlov Ján 1230531 + 10€ (Močarany), Porvaz Milan 1224482 + 10€ (Nacina Ves), Mišenčík Albín 1104736 + 10€ (Šarišské Dravce), Gonda Dávid 1203523 + 10€ (Harichovce), Belák Damian 1268820 + 5€ (Giraltovce), SD Homoľa Martin 1294349 + 5€ (Župčany), Š Jendrichovský Martin 1344147 + 5€ (Nová Ľubovňa), Š Kohút Adrián 1322840 + 5€ (Vikartovce), PT Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Vajda Ján 1135381 + 20€ (Kalša) čl.37/3, Tomáš Adrián 1292816 + 20€ (Šarišské Michaľany) čl.37/3, Šima Ivan 1298165 + 10€ (Kračúnovce) čl.37/3, Demko Vincent 1203960 + 10€ (Kysak) čl.37/3, Hvozdník Tomáš 1274756 + 10€ (Sečovská Polianka) čl.37/3, Minďáš Branislav 1122040 + 10€ (Levoča) čl.37/3, Novák Milan 1407463 + 10€ (Kežmarok) čl.46/1b,2, Hrobko Miroslav 1136660 + 10€ (Gelnica) čl.46/1b,2, - na základe správy DS a odborného stanoviska KR VsFZ, Holub Richard 1348540 + 5€ (KAC Košice) čl.37/3, SD Mitač Stefan 1378218 + 5€ (Vranov nad Topľou) čl.37/3, MD Duda Tomáš 1349571 + 5€ (Chmiňany) čl.37/3, Š 2 stretnutie: Pišta Martin 1428824 + 5€ (Veľká Lomnica) čl.45/1,2a, SŽ sk.D 3 stretnutia: Repko Róbert 1320883 + 5€ (Jamník) čl.49/1a,2a, PT Na obdobie: Kočiš Samuel 1285050 + 5€ (Jamník) čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 13.10.2019 do 03.11.2019, DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2: Hovančik Juraj 1197760 + 20€ (Lipany) 1 stretnutie do 30.06.2020, Slinčák Ľubomír 1242707 + 10€ (Pavlovce nad Uhom) 1 týždne do 30.06.2020, Miko Roman 1359205 + 10€ (Šiba) 1 týždne do 30.06.2020, DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Prešov pokutu 150+20€ podľa čl.57/1b,2, za použitie pyrotechniky divákmi počas stretnutia III. ligy: Prešov – Lipany. • FK Pavlovce nad Uhom pokutu 600+10€ a podmienečné zastavenie ihriska na 2 stretnutia do 30.06.2019 podľa čl.64/1,4, za nerešpektovanie uznesenia z ÚS 17.10.2018. Zároveň udeľuje disciplinárne sankcie zákaz vstupu na štadióny v stretnutiach OŠK Pavlovce nad Uhom riadených VsFZ p. Badi Jozef 1046236 + 10€ na obdobie 12 mesiacov od 16.10.2019 do 16.10.2020 podľa čl.64/1,3 a čl.20. • FK Poproč pokutu 200+10€ podľa čl.57/1a,2, čl.58/2a,3, a čl.48/1b,4, za HNS divákov a HNS vedúceho družstva po stretnutí V. ligy KG: Poproč – Lokomotíva Košice, ďalej udeľuje disciplinárne sankcie zastavenie výkonu funkcie p. Migles Miroslav 1408560 + 10€ na obdobie 1 mesiaca od 16.10.2019 s prerušením v prestávke podľa čl.48/1b,2, zároveň udeľuje disciplinárne sankcie zákaz vstupu na štadióny v stretnutiach OFK Slovan Poproč riadených VsFZ p. Miglesova Slavka + 10€ na obdobie 6 mesiacov od 16.10.2019 do 16.04.2020 podľa čl.58/2a,4 a čl.20. • FK Janočko Academy pokutu 250€ za nezabezpečenie kvalifikovanej zdravotnej služby na stretnutí III. ligy SD: Janočko Academy – Košická Nová Ves. – na návrh ŠTK VsFZ, • FK Sobrance pokuta 100€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutí IV. ligy SD sk.Z: Veľké Kapušany – Sobrance. • FK Dlhá Lúka pokuta 100€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutí IV. ligy SD sk.ŠD: Dlhá Lúka – Bardejovská Nová Ves. • FK Gaboltov pokuta 100€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutí IV. ligy SD sk.ŠD: Belá nad Cirochou – Gaboltov. DK VsFZ žiada MFK Slovan Sabinov o podrobné písomné stanovisko k správaniu divákov počas a po stretnutí IV. ligy S: Sabinov – Župčany. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami. DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči trénerovi p. Michalec Miroslav 1315609 (Úpor), menovanému ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu funkcie podľa čl.43/1,2a,4 od 14.10.2019 a zároveň menovaného žiada o podrobné písomné stanovisko k svojmu HNS a vykázaniu z lavičky v stretnutí V. ligy Z: Úpor – Vinné. DK VsFZ žiada MFK Gelnica o podrobné písomné stanovisko k správaniu sa svojich divákov počas stretnutia V. ligy PT: Nálepkovo – Gelnica. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami. DK VsFZ žiada p. Tomaško Dušan 1205058 (Gelnica) o podrobné písomné stanovisko k svojmu HNS správaniu sa počas stretnutia V. ligy PT: Nálepkovo – Gelnica. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami. DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči FK Družstevník Plavnica na základe podania FK Gerlachov podľa DP čl.64 a RaPP čl.37. DK VsFZ žiada FK Družstevník Plavnica o predloženie dohody (Poloha Martin). DK VsFZ berie na vedomie podnet OŠK Pavlovce nad Uhom. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: VsFZ-DK-2019/2020-0016
Dátum zaevidovania: 17.10.2019 15:03
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Tomáš Tkáč 20 EUR 18.10.2019 10:22
Róbert Dický 20 EUR 18.10.2019 10:23
Jozef Pekár 20 EUR 18.10.2019 10:24
Lukáš Šimko 20 EUR 18.10.2019 10:24
Roman Miženko 10 EUR 18.10.2019 10:24
Ľuboslav Kolpák 10 EUR 18.10.2019 10:25
Ján Pavlov 10 EUR 18.10.2019 10:25
Milan Porvaz 10 EUR 18.10.2019 10:25
Albín Mišenčík 10 EUR 18.10.2019 10:26
Dávid Gonda 10 EUR 18.10.2019 10:26
Damian Belák 5 EUR 18.10.2019 10:26
Martin Homoľa 5 EUR 18.10.2019 10:27
Martin Jendrichovský 5 EUR 18.10.2019 10:27
Adrián Kohút 5 EUR 18.10.2019 10:27
Ján Vajda 20 EUR 18.10.2019 10:28
Adrián Tomáš 20 EUR 18.10.2019 10:28
Ivan Šima 10 EUR 18.10.2019 10:29
Vincent Demko 10 EUR 18.10.2019 10:29
Tomáš Hvozdík 10 EUR 18.10.2019 10:29
Branislav Minďáš 10 EUR 18.10.2019 10:30
Milan Novák 10 EUR 18.10.2019 10:30
Miroslav Hrobko 10 EUR 18.10.2019 10:31
Richard Holub 5 EUR 18.10.2019 10:31
Stefan Mitač 5 EUR 18.10.2019 10:32
Tomáš Duda 5 EUR 18.10.2019 10:32
Martin Pišta 5 EUR 18.10.2019 10:32
Róbert Repko 5 EUR 18.10.2019 10:33
Samuel Kočiš 5 EUR 18.10.2019 10:33
Juraj Hovančík 20 EUR 18.10.2019 10:34
Ľubomír Slinčák 10 EUR 18.10.2019 10:35
Roman Miko 10 EUR 18.10.2019 10:35
20 EUR 18.10.2019 10:38
10 EUR 18.10.2019 10:38
Jozef Badi 10 EUR 18.10.2019 10:39
10 EUR 18.10.2019 10:39
Miroslav Migles 10 EUR 18.10.2019 10:39
10 EUR 18.10.2019 10:40
POKUTY