Disciplinárna komisia
VsFZ-DK-2019/2020-0014
ÚS DK zo dňa 03.10.2019
Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b: Rohulskyi Dmytro 1413838 + 20€ (Snina), Gajan Tomáš 1249209 + 20€ (Poprad), Marcin Richard 1199402 + 10€ (Demjata), Sabol Martin 1249152 + 10€ (Ľubotice), Jesenský Adam 1327584 + 10€ (Kokšov – Bakša), Plevka Matúš 1272578 + 10€ (Stakčín), Kuruc Marek 1368927 + 5€ (Kežmarok), MD Chorcholič Kamil 1387890 + 5€ (Strážske), SŽ sk.A Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Tropp Jozef 1210519 + 20€ (Poprad) čl.37/3, Balog Jaroslav 1278898 + 10€ (Sobrance) čl.37/3, Lochmann Peter 1201589 + 10€ (Perín) čl.37/3, Oravec Ivan 1261902 + 10€ (Krásnohorské Podhradie) čl.45/1,2a, Šimko Michal 1334393 + 10€ (Hencovce) čl.37/3, Javorský Daniel 1197002 + 10€ (Gaboltov) čl.37/3, Vojtaššák Marek 1354076 + 5€ (Spišská Belá) čl.46/1b,2, SD Koscelník Kristián 1337297 + 5€ (Ľubotice) čl.37/3, SD Lukčo Martin 1363477 + 5€ (Benecol Košice) čl.46/1b,2, KG Hrubý Martin 1385898 + 5€ (Topoľany) čl.46/1a,2, Z Bača Erik 1397238 + 5€ (Strážske) čl.37/3, Z Kaleja František 1375430 + 5€ (Hermanovce) čl.46/1a,2, Š Na obdobie: Slinčák Ľubomír 1242707 + 10€ (Pavlovce nad Uhom) čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 30.09.2019 do 21.10.2019, Pukluš Peter 1195750 + 10€ (Harichovce) čl.48/1c,2b, na obdobie 2 týždňov od 30.09.2019 do 14.10.2019, Fifik Tomáš 1364749 + 5€ (Spišské Vlachy) čl.49/1b,2b, na obdobie 2 týždňov od 29.09.2019 do 13.10.2019, Kočan Kristián 1284991 + 5€ (Harichovce) čl.48/1c,2b, na obdobie 2 týždňov od 29.09.2019 do 13.10.2019, DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2: Šimko Eduard 1260645 + 10€ (Veľký Šariš) 1 týždne do 29.02.2020, DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Torysa upozornenie + 10€ podľa čl.10, za NS správanie sa divákov počas stretnutia V. ligy Š: Torysa – Chminianska Nová Ves. • FK Torysa pokarhanie + 10€ podľa čl.11, za HNS správanie zástupcu HÚ voči DO počas stretnutia V. ligy Š: Torysa – Chminianska Nová Ves. DK VsFZ zároveň udeľuje disciplinárne sankcie pozastavenie výkonu funkcie p. Loj Jozef + 10€ na obdobie 4 týždňov od 23.09.2019 do 14.10.2019 podľa 48/1c,2b. • FK Veľká Lomnica pokarhanie + 10€ podľa čl.11, za vykázanie z lavičky a HNS voči DO počas V. ligy PT: Hranovnica – Veľká Lomnica. DK VsFZ zároveň udeľuje disciplinárne sankcie pozastavenie výkonu funkcie p. Kubát Zoltán 1350470 + 10€ na obdobie 4 týždňov od 23.09.2019 do 21.10.2019 podľa 48/1c,2b. • FK Svidník pokuta 150€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutí III. ligy SD: Trebišov – Svidník. • FK Petrovce nad Laborcom pokuta 100€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutí IV. ligy SD sk.Z: Veľké Kapušany – Petrovce nad Laborcom. DK VsFZ berie na vedomie podnet p. Ladislav Pekár (Harichovce). DK VsFZ pokračuje v disciplinárnom konaní voči p. Badi Jozef 1046236 (Pavlovce nad Uhom). Opätovne pozýva p. Badi Jozef na svoje zasadnutie dňa 09.10.2019 o 17:00 hod. Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: VsFZ-DK-2019/2020-0014
Dátum zaevidovania: 03.10.2019 00:00
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Dmytro Rohulskyi 20 EUR 04.10.2019 10:02
Tomáš Gajan 20 EUR 04.10.2019 10:03
Richard Marcin 10 EUR 04.10.2019 10:03
Martin Sabol 10 EUR 04.10.2019 10:03
Adam Jesenský 10 EUR 04.10.2019 10:04
Matúš Plevka 10 EUR 04.10.2019 10:04
Marek KURUC 5 EUR 04.10.2019 10:04
Kamil Chorcholič 5 EUR 04.10.2019 10:05
Jozef Tropp 20 EUR 04.10.2019 10:05
Jaroslav Balog 10 EUR 04.10.2019 10:05
Peter Lochmann 10 EUR 04.10.2019 10:06
Ivan Oravec 10 EUR 04.10.2019 10:06
michal Šimko 10 EUR 04.10.2019 10:06
Daniel Javorský 10 EUR 04.10.2019 10:06
Marek Vojtaššák 5 EUR 04.10.2019 10:07
Kristián Kostelník 5 EUR 04.10.2019 10:07
Martin Lukčo 5 EUR 04.10.2019 10:07
Martin Hrubý 5 EUR 04.10.2019 10:08
Erik Bača 5 EUR 04.10.2019 10:08
Frantisek Kaleja 5 EUR 04.10.2019 10:09
Ľubomír Slinčák 10 EUR 04.10.2019 10:09
Peter Pukluš 10 EUR 04.10.2019 10:09
Tomáš Fifik 5 EUR 04.10.2019 10:10
Kristián Kočan 5 EUR 04.10.2019 10:10
Eduard Šimko 10 EUR 04.10.2019 10:11
10 EUR 04.10.2019 10:11
10 EUR 04.10.2019 10:12
10 EUR 04.10.2019 10:12
10 EUR 04.10.2019 10:12
Zoltán Kubat 10 EUR 04.10.2019 10:13
POKUTY