Disciplinárna komisia
VsFZ-DK-2019/2020-0013
ÚS DK zo dňa 26.09.2019
Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b: Vojtek Filip 1259193 + 20€ (Plavnica), Jochman František 1222161 + 20€ (Krompachy), Lepir Marko 1407511 + 10€ (Záhradné), Mikita Filip 1308029 + 10€ (Košická Nová Ves), Sarvaš Adam 1280613 + 10€ (Košická Nová Ves), Sirotniak Marek 1226285 + 10€ (Čierne nad Topľou), Wiliam Conn Nicholson Robert 1318525 + 5€ (KAC Košice), SD Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Ruskovský Pavol 1154543 + 20€ (Humenné) čl.37/3, Bialončík Jakub 1258204 + 20€ (Svidník) čl.46/1b,2, Kravec Matej 1258390 + 10€ (Svit) čl.37/3, Gibilov Erik 1274515 + 10€ (Pavlovce nad Uhom) čl.37/3, Kuľha Adam 1279512 + 10€ (Strážske) čl.46/1b,2, Hríb Róbert 1223657 + 10€ (Budimír) čl.37/3, Pituk Florián 1252501 + 10€ (Krišovská Liesková) čl.37/3, Kiš Tomáš 1140808 + 10€ (Lastomír) čl.37/3, Horvát Peter 1279104 + 10€ (Jasenov) čl.37/3, Lackaň Samuel 1288859 + 10€ (Chminianska Nová Ves) čl.37/3, Pipčák Maroš 1308319 + 5€ (Giraltovce) čl.45/1,2a, SD Krompaský Matej 1292423 + 5€ (Sabinov) čl.46/1b,2, SD – od 25.9.2019 Krištof Matúš 1344600 + 5€ (Ľubotice) čl.37/3, MD Stráma Tomáš 1280171 + 5€ (Medzev) čl.46/1a,2, KG Tokár Dominik 1341538 + 5€ (Michaľany) čl.37/3, Z Mikolaj Peter 1289654 + 5€ (Bardejovská Nová Ves) čl.37/3, ŠD Smrek Tomáš 1348183 + 5€ (Nová Ľubovňa) čl.37/3, Š Na obdobie: Horský Matúš 1241464 + 10€ (Nižný Hrušov) čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 23.09.2019 do 14.10.2019, DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2: Sasák Maroš 1181967 + 10€ (Ťahanovce) 1 týždne do 31.01.2020, Smolák Martin 1189809 + 10€ (Vinné) 1 týždne do 31.01.2020, Merčák Patrik 1285895 + 5€ (Krompachy) 1 týždne do 31.01.2020, DK VsFZ zamieta žiadosť FC Pivovar Šariš Veľký Šariš o prekvalifikovanie pozastavenia športovej činnosti hráčovi Šimko Eduard 1260645. FC Pivovar Šariš Veľký Šariš + 10€. DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Ťahanovce pokarhanie + 10€ podľa čl.11, za HNS voči DO po stretnutí IV. ligy J: Čaňa – Ťahanovce. DK VsFZ zároveň udeľuje disciplinárne sankcie pozastavenie výkonu funkcie p. Sasák Radek 1194386 + 10€ na 3 týždne od 16.09.2019 do 07.10.2019 podľa 48/1c,2b. • FK Vinné pokarhanie + 10€ podľa čl.11, za HNS voči DO po V. ligy Z: Petrovce nad Laborcom – Vinné. DK VsFZ zároveň udeľuje disciplinárne sankcie pozastavenie výkonu funkcie p. Gaňo Lukáš 1315609 + 10€ na 3 týždne od 09.09.2019 do 30.09.2019 podľa 48/1c,2b. • FK Stakčín pokarhanie + 10€ podľa čl.11, za HNS voči DO po stretnutí V. ligy VD: Stakčín – Kamenica nad Cirochou. DK VsFZ zároveň udeľuje disciplinárne sankcie pozastavenie výkonu funkcie p. Kelemen Ján 1417662 + 10€ na 2 týždne od 16.09.2019 do 30.09.2019 podľa 48/1c,2b a zákaz vstupu do priestorov určených p. Suč Milan + 10€ na 2 týždne od 16.09.2019 do 30.09.2019 podľa 48/1c,2b. • FK Rožňava pokuta 150€ podľa RS 7j za nenastúpenie na stretnutí III. ligy MD: Kežmarok – Rožňava. DK VsFZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 03.10.2019 o 17:00 hod. aktérov stretnutia IV. ligy J: Pavlovce nad Uhom – Sobrance, HU – Gaľa Igor, p. Badi Jozef 1046236 (Pavlovce nad Uhom) a p. Kaplac (Sobrance). Pod ďalšími disciplinárnymi opatreniami. DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči klubu AŠZ Torysa, zároveň klub žiada o podrobné písomné stanovisko k správaniu divákov počas stretnutia V. ligy Š: Torysa – Chminianska Nová Ves. DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči zástupcovi hlavného usporiadateľa p. Loj Jozef (Torysa), menovanému ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu funkcie podľa čl.43/1,2a,4 od 23.09.2019 a zároveň menovaného žiada o podrobné písomné stanovisko k svojmu správaniu k DO po prvom polčase stretnutia V. ligy Š: Torysa – Chminianska Nová Ves. DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči trénerovi p. Kubát Zoltán 1350470 (Veľká Lomnica), menovanému ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu funkcie podľa čl.43/1,2a,4 od 23.09.2019 a zároveň menovaného žiada o podrobné písomné stanovisko k svojmu HNS a vykázaniu z lavičky v stretnutí V. ligy PT: Hranovnica – Veľká Lomnica. DK VsFZ berie na vedomie písomné vyjadrenie FC Čaňa. DK VsFZ upozorňuje všetkých R a DZ, že v prípade poškodenia motorového vozidla na stretnutí to treba okamžite na mieste hlásiť usporiadateľovi stretnutia. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: VsFZ-DK-2019/2020-0013
Dátum zaevidovania: 26.09.2019 16:19
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Filip Vojtek 20 EUR 27.09.2019 13:38
František Jochman 20 EUR 27.09.2019 13:38
Marko Lepir 10 EUR 27.09.2019 13:38
Filip Mikita 10 EUR 27.09.2019 13:39
Adam Sarvaš 10 EUR 27.09.2019 13:39
Marek Sirotiak 10 EUR 27.09.2019 13:39
Robert William Conn Nicholson 5 EUR 27.09.2019 13:40
Pavol Ruskovský 20 EUR 27.09.2019 13:58
Jakub Bialončík 20 EUR 27.09.2019 13:58
Matěj Kravec 10 EUR 27.09.2019 14:00
Erik Gibilov 10 EUR 27.09.2019 14:00
Adam Kuľha 10 EUR 27.09.2019 14:01
Róbert Hríb 10 EUR 27.09.2019 14:01
Flórián Pituk 10 EUR 27.09.2019 14:01
Tomáš Kiš 10 EUR 27.09.2019 14:02
Peter Horvát 10 EUR 27.09.2019 14:03
Samuel Lackaň 10 EUR 27.09.2019 14:03
Maroš Pipčák 5 EUR 27.09.2019 14:03
Matej Krompaský 5 EUR 27.09.2019 14:03
Matúš Krištof 5 EUR 27.09.2019 14:04
Tomáš Stráma 5 EUR 27.09.2019 14:04
Dominik Tokár 5 EUR 27.09.2019 14:04
Peter Mikolaj 5 EUR 27.09.2019 14:05
Tomáš Smrek 5 EUR 27.09.2019 14:05
Matúš Horský 10 EUR 27.09.2019 14:06
Maroš Sasák 10 EUR 27.09.2019 14:06
Martin Smolák 10 EUR 27.09.2019 14:07
Patrik Merčák 5 EUR 27.09.2019 14:08
Eduard Šimko 10 EUR 27.09.2019 14:08
10 EUR 27.09.2019 14:09
Radek Sasák 10 EUR 27.09.2019 14:09
10 EUR 27.09.2019 14:09
Lukáš Gaňo 10 EUR 27.09.2019 14:09
10 EUR 27.09.2019 14:10
Ján Keleman 10 EUR 27.09.2019 14:10
Milan Süč 10 EUR 27.09.2019 14:12
POKUTY