Disciplinárna komisia
VsFZ-DK-2019/2020-0012
ÚS DK zo dňa 18.09.2019
Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Kamenický Juraj 1244693 + 20€ (Spišská Nová Ves) čl.46/1b,2, - podnet DS a odborné stanovisko KR VsFZ, Sáfrány Ernö 1406882 + 10€ (Kráľovský Chlmec) čl.37/3, Polák Róbert 1280363 + 10€ (Čečejovce) čl.37/3, Oravec Ivan 1261902 + 10€ (Krásnohorské Podhradie) čl.37/3, Mudroň Peter 1256364 + 10€ (Poproč) čl.37/3, Koscelník Miroslav 1155722 + 10€ (Vojčice) čl.37/3, Mucha Milan 1208508 + 10€ (Budkovce) čl.37/3, Sepeši Tomáš 1227796 + 10€ (Torysa) čl.37/3, Nazarej Marek 1288986 + 10€ (Pušovce) čl.37/3, Berdis Radoslav 1289040 + 10€ (Šarišské Dravce) čl.46/1b,2, Jánošík Jakub 1219139 + 10€ (Koprivnica) čl.46/1b,2, Lajoš Jerguš 1271871 + 5€ (Kežmarok) čl.37/3, SD Krivoňák Jozef 1330224 + 5€ (Stará Ľubovňa) čl.37/3, SD Harčarik Jozef 1324903 + 5€ (Poproč) čl.37/3, KG Rick Frederik 1369390 + 5€ (Poproč) čl.37/3, KG Sokolský Tomáš 1285326 + 5€ (Spišské Vlachy) čl.37/3, PT Na obdobie: Sasák Maroš 1181967 + 10€ (Ťahanovce) čl.48/1c,2b, na obdobie 2 týždňov od 16.09.2019 do 30.09.2019, Popovič Juraj 1189140 + 10€ (Stakčín) čl.49/1b,2b, na obdobie 2 týždňov od 16.09.2019 do 30.09.2019, Šimko Eduard 1260642 + 10€ (Veľký Šariš) čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 16.09.2019 do 07.10.2019, Merčák Patrik 1285895 + 5€ (Krompachy) čl.48/1c,2b, na obdobie 2 týždňov od 15.09.2019 do 29.09.2019, DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2: Hudý Lukáš 1160098 + 10€ (Demjata) 1 týždne do 31.01.2020, Gaľo Vladimír 1141789 + 10€ (Nacina Ves) 1 týždne do 31.01.2020, DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Vranov nad Topľou pokarhanie + 20€ podľa čl.11, za neúčasť viacerých hráčov na zraze Regions´ Cup. • FK Poproč pokarhanie + 10€ podľa čl.11, za nedostatočnú ÚS v stretnutí V. ligy KG: Poproč – Čečejovce. • FK Zámutov pokutu 150+10€ podľa čl.57/1a,2, za nedostatočnú ÚS v stretnutí V. ligy VD: Zámutov – Ptičie. • FK Giraltovce pokutu 50€ podľa RS7j za pokles hráčov pod 7 v stretnutí III. ligy MD: Vranov nad Topľou – Giraltovce. • FK Zborov pokutu 100€ podľa RS7j nenastúpenie na stretnutie IV. ligy SD sk.ŠD: Kurima - Zborov. • FK Harichovce pokutu 100+5€ podľa čl.47/1b,4, po stretnutí IV. ligy SD sk.PT: Harichovce – Spišská Stará Ves. Zároveň udeľuje disciplinárnu sankciu zastavenie výkonu funkcie vedúceho mužstva p. Dovičák František 1001419 + 5€ na obdobie 3 týždňov od 09.09.2019 do 30.09.2019 podľa čl.47/1b,2b. DK VsFZ uznáva telesné napadnutie delegovanej osoby divákom v priestoroch určených po stretnutí IV. ligy SD sk.KG: Poproč – Čečejovce, DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie OFK Slovan Poproč pokutu 400+5€ a uzavretie ihriska na 1 stretnutie nepodmienečne podľa čl.57/1f,2,3b. DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči trénerovi Sasák Radek 1194386 (Ťahanovce), menovanému ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu funkcie podľa čl.43/1,2a,4 od 16.09.2019 a zároveň menovaného žiada o podrobné písomné stanovisko k svojmu správaniu po stretnutí IV. ligy J: Čaňa – Ťahanovce. DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči FK Čaňa, zároveň DK VsFZ žiada FK Čaňa o podrobné písomné stanovisko k poškodeniu automobilu delegovaných osôb po stretnutí IV. ligy J: Čaňa – Ťahanovce. Pod disciplinárnymi následkami. DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči hlavnému usporiadateľovi Keleman Ján 1417662 (Stakčín), menovanému ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu funkcie podľa čl.43/1,2a,4 od 16.09.2019 a zároveň menovaného opätovne žiada o podrobné písomné stanovisko k svojmu správaniu HNS k DO po stretnutí IV. ligy J: Stakčín – Kamenica nad Cirochou. DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči zástupcovi hlavného usporiadateľa Suč Milan (Stakčín), menovanému ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu funkcie podľa čl.43/1,2a,4 od 16.09.2019 a zároveň menovaného opätovne žiada o podrobné písomné stanovisko k svojmu správaniu HNS k DO po stretnutí IV. ligy J: Stakčín – Kamenica nad Cirochou. DK VsFZ pokračuje v disciplinárnom konaní voči vedúcemu mužstva Gaňo Lukáš 1315609 (Vinné), menovanému ponecháva predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu funkcie podľa čl.43/1,2a,4 od 09.09.2019 a zároveň menovaného opätovne žiada o podrobné písomné stanovisko k svojmu správaniu po stretnutí V. ligy Z: Petrovce nad Laborcom – Vinné. DK VsFZ berie na vedomie písomné vyjadrenia OFK Slovan Poproč a TJ Družstevník Čečejovce. DK VsFZ na základe predložených materiálov 1.FK Svidník (doklad o prevodnom príkaze), DK VsFZ konštatuje, že došlo k vyrovnaniu pohľadávok za transfer hráča (Eliáš Tomáš 1184331). TJ Sokoľ Ľubotice poplatok + 10€. Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: VsFZ-DK-2019/2020-0012
Dátum zaevidovania: 19.09.2019 13:08
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Juraj Kamenický 20 EUR 20.09.2019 13:26
Ernö Sáfrány 10 EUR 20.09.2019 13:28
Róbert Polák 10 EUR 20.09.2019 13:31
Ivan Oravec 10 EUR 20.09.2019 13:32
Peter Mudroň 10 EUR 20.09.2019 13:33
Miroslav Koscelník 10 EUR 20.09.2019 13:33
Milan Mucha 10 EUR 20.09.2019 13:33
Tomáš Sepeši 10 EUR 20.09.2019 13:34
Marek Nazarej 10 EUR 20.09.2019 13:34
Radoslav Berdis 10 EUR 20.09.2019 13:35
Jakub Jánošík 10 EUR 20.09.2019 13:35
Jerguš Lajoš 5 EUR 20.09.2019 13:36
Jozef Krivoňák 5 EUR 20.09.2019 13:36
Jozef Harčarik 5 EUR 20.09.2019 13:36
Frederik Rick 5 EUR 20.09.2019 13:37
Timotej Sokolský 5 EUR 20.09.2019 13:37
Maroš Sasák 10 EUR 20.09.2019 13:37
Juraj Popovič 10 EUR 20.09.2019 13:38
Eduard Šimko 10 EUR 20.09.2019 13:39
Patrik Merčák 5 EUR 20.09.2019 13:40
Lukáš Hudý 10 EUR 20.09.2019 13:40
Vladimír Gaľo 10 EUR 20.09.2019 13:40
20 EUR 20.09.2019 13:40
10 EUR 20.09.2019 13:41
10 EUR 20.09.2019 13:41
5 EUR 20.09.2019 13:41
František Dovičák 5 EUR 20.09.2019 13:42
5 EUR 20.09.2019 13:42
Tomáš Eliaš 10 EUR 20.09.2019 13:42
POKUTY