Disciplinárna komisia
VsFZ-DK-2019/2020-0011
ÚS DK zo dňa 11.09.2019
Zastavenie činnosti na 1 str. za 5 alebo 9xŽK podľa čl.37/5a,5b: Berta Ladislav 1277600 + 10€ (Veľké Kapušany), Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Veselovský Peter 1240532 + 20€ (Veľké Revištia) čl.46/1a,2, Džubara Jozef 1202091 + 10€ (Fintice) čl.37/3, Horňák Roland 1384566 + 10€ (Sokoľany) čl.37/3, Maličký Nikolas 1235357 + 10€ (Ptičie) čl.37/3, Šima Ján 1300211 + 10€ (Čirč) čl.37/3, Hovančík Matej 1295595 + 10€ (Šarišské Dravce) čl.46/1b,2, - podnet DS a odborné stanovisko KR VsFZ Chovanec Martin 1363150 + 5€ (Giraltovce) čl.37/3, MD Murgač Adrian 1326938 + 5€ (Sobrance) čl.37/3, Z Bašista Samuel 1349664 + 5€ (Raslavice) čl.37/3, ŠD Kravec Michal 1360629 + 5€ (Malcov) čl.37/3, ŠD Vilček Pavol 1292596 + 5€ (Osikov) čl.37/3, ŠD Na obdobie: Smolák Martin 1189809 + 10€ (Vinné) čl.37/3 a čl.48/1c,2b, na obdobie 3 týždňov od 09.09.2019 do 30.09.2019, Gaľo Vladimír 1141789 + 10€ (Nacina Ves) čl.48/1c,2b, na obdobie 2 týždňov od 09.09.2019 do 23.09.2019, DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2: Ducár Ján 1252672 + 20€ (Svidník) 2 týždne do 30.06.2020, Seman Marek 1076346 + 10€ (Ražňany) 1 týždeň do 31.01.2020, Kaleja František 1375430 + 5€ (Hermanovce) 1 stretnutie do 31.01.2020, DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Šarišské Michaľany pokutu 150+20€ za nerešpektovanie uznesenia ŠTK VsFZ z ÚS č.6 (Podnet ŠTK VsFZ). • FK Seňa pokutu 100+10€ podľa čl.49/1b,2b,4, za HNS voči hráčovi po V. ligy KG: Seňa – Dvorníky-Včeláre. DK VsFZ zároveň udeľuje disciplinárne sankcie pozastavenie výkonu funkcie p. Kabábik Peter + 10€ na 3 týždne od 26.08.2019 podľa 49/1b,2b. • FK Demjata pokutu 100€ podľa RS7j za neúčasť na stretnutí IV. ligy SD sk.Š: Plavnica – Demjata. • FK Spišská Nová Ves pokarhanie + 5€ podľa čl.11, za štart hráčov v stretnutí II. ligy žiačok: Humenné – Spišská Nová Ves. DK VsFZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 18.09.2019 o 17:00 hod. štatutára MFK Vranov nad Topľou. DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči vedúcemu mužstva Gaňo Lukáš 1315609 (Vinné), menovanému ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu funkcie podľa čl.43/1,2a,4 od 09.09.2019 a zároveň menovaného žiada o podrobné písomné stanovisko k svojmu správaniu po stretnutí V. ligy Z: Petrovce nad Laborcom – Vinné. DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči FK Tatran Zámutov a p. Hadžala Matej, menovanému ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení vstupu na stretnutia FK Tatran Zámutov riadených VsFZ podľa čl.43/1,2a,4 od 09.09.2019 a zároveň žiada klub o podrobné písomné stanovisko k incidentu po stretnutí V. ligy VD: Zámutov – Ptičie. DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči ŠK Harichovce a vedúcemu mužstva Dovičák František 1001419 (Harichovce), menovanému ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu funkcie podľa čl.43/1,2a,4 od 09.09.2019 a zároveň klub a menovaného žiada o podrobné písomné stanovisko k incidentu po stretnutí V. ligy PT: Harichovce – Spišská Stará Ves. DK VsFZ pokračuje v disciplinárnom konaní voči 1.FK Svidník na základe podania TJ Sokol Ľubotice podľa DP čl.64 a RaPP čl.37. DK VsFZ opätovne žiada 1.FK Svidník o predloženie dohody (Eliáš Tomáš 1184331). Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: VsFZ-DK-2019/2020-0011
Dátum zaevidovania: 13.09.2019 10:42
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Ladislav Berta 10 EUR 13.09.2019 10:44
Peter Veselovský 20 EUR 13.09.2019 10:44
Jozef Džubara 10 EUR 13.09.2019 10:44
Roland Horňák 10 EUR 13.09.2019 10:45
Nikolas Maličký 10 EUR 13.09.2019 10:45
Ján Šima 10 EUR 13.09.2019 10:45
Matej Hovančík 10 EUR 13.09.2019 10:46
Martin Chovanec 5 EUR 13.09.2019 10:46
Adrián Murgač 5 EUR 13.09.2019 10:47
Samuel Bašista 5 EUR 13.09.2019 10:47
Michal Kravec 5 EUR 13.09.2019 10:47
Pavol Vilček 5 EUR 13.09.2019 10:48
Martin Smolák 10 EUR 13.09.2019 10:48
Vladimír Gaľo 10 EUR 13.09.2019 10:48
Ján Ducár 20 EUR 13.09.2019 10:48
Marek Seman 10 EUR 13.09.2019 10:51
Frantisek Kaleja 5 EUR 13.09.2019 10:52
20 EUR 13.09.2019 10:52
10 EUR 13.09.2019 10:52
10 EUR 13.09.2019 10:52
5 EUR 13.09.2019 10:53
POKUTY