Disciplinárna komisia
VsFZ-DK-2019/2020-0010
ÚS DK zo dňa 04.09.2019
Zastavenie činnosti za ČK na: 1 stretnutie: Duleba Maroš 1238620 + 10€ (Spišská Belá) čl.46/1b,2, Palencsár Peter 1192190 + 10€ (Kechnec) čl.37/3, Suchý Stanislav 1133925 + 10€ (Sokoľany) čl.46/1a,2, Chýrik Dušan 1136240 + 10€ (Strážske) čl.46/1b,2, Sveda János 1420837 + 10€ (Streda nad Bodrogom) čl.37/3, Dzivý Miroslav 1299543 + 10€ (Chminianska Nová Ves) čl.37/3, Drevko Filip 1268655 + 10€ (Vikartovce) čl.37/3, Krull Štefan 1249680 + 10€ (Ľubica) čl.37/3, Bartko Branislav 1256797 + 10€ (Kežmarok) čl.46/1a,2, Eliáš Marek 1292729 + 5€ (Pušovce) čl.45/1,2a, Š Brösztl Daniel 1366497 + 5€ (Buzica) čl.46/1b,2, SŽ sk.A Skalka Richard 1353093 + 5€ (Veľký Šariš) čl.46/1a,1, SŽ sk.B Majerčák Mário 1407059 + 5€ (Lendak) čl.37/3, SŽ sk.C Kuchta Bohdan 1406636 + 5€ (Krompachy) čl.37/3, SŽ sk.D 2 stretnutia: Kaleja František 1375430 + 5€ (Hermanovce) čl.49/1a,2a, Š Na obdobie: Hudý Lukáš 1160098 + 10€ (Demjata) čl.49/1b,2b, na obdobie 3 týždňov od 02.09.2019 do 23.09.2019, Seman Marek 1076346 + 10€ (Ražňany) čl.48/1c,2b, na obdobie 2 týždňov od 02.09.2019 do 16.09.2019, DK VsFZ udeľuje disciplinárne sankcie: • FK Svidník pokutu 300+20€ podľa čl.48/1c,4, za HNS voči DO po stretnutí III. ligy: Svidník – Stropkov. DK VsFZ zároveň udeľuje disciplinárne sankcie pozastavenie výkonu funkcie p. Petruš Róbert 1054049 + 20€ na obdobie 2 týždňov od 22.08.2019 do 05.09.2019 podľa 48/1c,2b. p. Kurilec Michal 1343220 + 20€ na obdobie 2 týždňov od 22.08.2019 do 05.09.2019 podľa 48/1c,2b. Mihalík Vladimír + 20€ na obdobie 2 týždňov od 22.08.2019 do 05.09.2019 podľa 48/1c,2b a hráčovi Ducár Ján 1252672 + 20€ na obdobie 1 mesiaca od 22.08.2019 do 22.09.2019. • FK Kechnec pokutu 200+10€ podľa čl.57/1a,2, za nedostatočnú ÚS po stretnutí IV. ligy J: Kechnec – Slávia TU. • FK Sokoľany pokarhanie + 10€ podľa čl.11, za HNS voči DO po IV. ligy J: Sokoľany – Rudňany. DK VsFZ zároveň udeľuje disciplinárne sankcie pozastavenie výkonu funkcie p. Zeleňák Štefan + 10€ na 3 týždne od 19.08.2019 do 09.09.2019 podľa 48/1c,2b. • FK Veľký Šariš pokutu 135€ podľa RS 6g na návrh KR VsFZ za nedodanie videozáznam zo stretnutia V. ligy Š: Veľká Šariš – Šarišské Dravce. DK VsFZ pozýva na svoje zasadnutie dňa 18.09.2019 o 17:00 hod. štatutára MFK Vranov nad Topľou. DK VsFZ pokračuje v disciplinárnom konaní voči TJ Maratón Seňa a usporiadateľovi Kabábik Peter (Seňa), menovanému ponecháva predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu funkcie podľa čl.43/1,2a,4 od 26.08.2019 a zároveň menovaného a klub opätovne žiada o podrobné písomné stanovisko k incidentu po stretnutí V. ligy KG: Seňa – Dvorníky-Včeláre. DK VsFZ začína disciplinárne konanie voči 1.FK Svidník na základe podania TJ Sokol Ľubotice podľa DP čl.64 a RaPP čl.37. DK VsFZ žiada 1.FK Svidník o predloženie dohody (Eliáš Tomáš 1184331). Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: VsFZ-DK-2019/2020-0010
Dátum zaevidovania: 06.09.2019 08:57
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Maroš Duleba 10 EUR 06.09.2019 08:59
Peter Palencsár 10 EUR 06.09.2019 08:59
Stanislav Suchý 10 EUR 06.09.2019 08:59
Dušan Chýrik 10 EUR 06.09.2019 09:00
János Sveda 10 EUR 06.09.2019 09:00
Miroslav Dzivý 10 EUR 06.09.2019 09:00
Filip Drevko 10 EUR 06.09.2019 09:00
Štefan Krull 10 EUR 06.09.2019 09:01
Branislav Bartko 10 EUR 06.09.2019 09:01
Marek Eliáš 5 EUR 06.09.2019 09:04
Daniel Brösztl 5 EUR 06.09.2019 09:04
Richard Skalka 5 EUR 06.09.2019 09:04
Mário Majerčák 5 EUR 06.09.2019 09:05
Bohdan Kuchta 5 EUR 06.09.2019 09:05
Frantisek Kaleja 5 EUR 06.09.2019 09:05
Lukáš Hudý 10 EUR 06.09.2019 09:06
Marek Seman 10 EUR 06.09.2019 09:06
20 EUR 06.09.2019 09:06
Róbert Petruš 20 EUR 06.09.2019 09:07
Michal Kurilec 20 EUR 06.09.2019 09:07
Vladimír Mihalík 20 EUR 06.09.2019 09:07
Ján Ducár 20 EUR 06.09.2019 09:08
10 EUR 06.09.2019 09:08
10 EUR 06.09.2019 09:09
10 EUR 06.09.2019 09:09
POKUTY